Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: tulevalle kaksoisraideosuudelle on valmistunut viisi uutta alikulkusiltaa

Julkaistu 24.08.2020

Tulevalle Joutseno-Imatra-kaksoisraideosuudelle rakennettavien viiden uuden alikulkusillan rakennusurakka valmistui heinäkuussa.

Toukokuussa 2019 käynnistyneessä urakassa rakennettiin viisi alikulkusiltaa: Joutsenon eteläinen alikulkusilta, Kesolantien alikulkusilta, Maantiealikäytävä (Karjasilta), Korvenkannantien alikulkusilta ja Asemäen alikulkusilta. Siltaurakalla luotiin puitteita kaksoisraiteen toteuttamiseen tähtääville rakennusurakoille. Urakan toteutti NRC Group Finland.

”Ratarakentaminen jatkuu molemmilla kaksoisraiteen alueurakoilla nyt uusia siltoja hyödyntäen,” hankkeen projektipäällikkö Joonas Hämäläinen sanoo.

Kaksoisraideosuuden eteneminen loppukesästä

Joutseno – Rauha -välin alueurakka, Rataurakka 1, suorittaa elokuussa pintamaiden poistoa ja maanleikkausta. Joutsenossa asennettiin elokuun alussa pitkässä liikennekatkossa uusi vaihde. Lisäksi urakka jatkaa töitä Tyrmin siltapaikalla sekä Joutsenrannan alikulkusillalla.

Välille Rauhan asema – Imatran tavara-asema sijoittuvan Rataurakka 2 merkittävimpiä työvaiheita elokuussa ovat pohjoisen raiteen eristys- ja välikerroksen sekä päällysrakenteen rakentaminen. Lisäksi Vuoksenniskantien pohjoisen sillan rakentaminen alkaa.

Molemmat kaksoisraideurakat on aikataulutettu valmistumaan kesällä 2023.

 

Lisätietoja:

Joonas Hämäläinen, projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536

Kimmo Saarela, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 040 712 9434

 

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

 

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.