Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Miten Saimaan kanavan vanha ratasilta puretaan, Pekka Valtonen?

Julkaistu 9.10.2020

Uusi ratasilta Saimaan kanavan ylle avattiin liikenteelle juhannuksena. Vanhan sillan purkaminen aloitettiin lähes heti sen jälkeen vanhan ratalinjan purkutöillä.

Uusi ratasilta avattiin liikenteen käyttöön juhannuksena 2020.

Ison sillan purkaminen ei ole koskaan läpihuutojuttu. Ja jos, kuten meidän tapauksessamme, vanha silta sattuu sijaitsemaan uuden sillan välittömässä läheisyydessä, täytyy purkuoperaatio suunnitella erityisen huolellisesti. Purkupaikka veden yllä, aivan laiva- ja junaliikenteen tuntumassa on ainutlaatuinen. Kyse on lisäksi Suomen mittakaavassa kookkaasta sillasta.

"Vanhat rakenteet saattavat käyttäytyä ennalta-arvaamattomasti, joten purkutyön suunnittelu ja sen suorittaminen hallitusti ja ennakoiden oli a ja o. Lisäksi purkuoperaation suunnittelun tuli ottaa huomioon laiva- ja junaliikenteen sekä sillan alla kulkevan liikenteen turvaaminen työvaiheiden aikana," Luumäki-Imatra-ratahankkeen turvallisuuskoordinaattori Pekka Valtonen Weladolta sanoo.


Juttua kirjoitettaessa syyskuun lopussa purkutyöt ovat edenneet siihen pisteeseen, että vanhan sillan siltapalkki on katkaistu keskeltä, ja puolikkaat on haalattu hinausauton ja vanhoista ratapölkyistä ja kiskoista rakennettujen haalausratojen avulla vastakkaisille rannoille. Pekan mukaan tämä ei ole tyypillisin tapa purkaa rakenne. 

"Siltapalkin lännen puoleinen puolikas on nyt polttoleikattu pätkiksi ja toimitettu metallikierrätykseen lähes kokonaan," Pekka kertoo. 

Siltapilarit puretaan seuraavaksi


Vanhan sillan pilarit ovat edelleen pystyssä ja odottavat nyt purkuvuoroaan. Rannalla olevat lyhyet pilarit murskataan. Pitkät pilarit, joiden anturat ovat vedessä, sahataan poikki ja vedetään vaijereiden avulla rantapenkalle. Kaatovaiheessa pitää olla erityisen varovainen, etteivät pilarit osu uuteen siltaan, ne nimittäin ulottuisivat uuden sillan kannatinrakenteisiin.

"Kaadot tehdään liikennekatkojen aikana, eli toimenpide ei aiheuta välitöntä vaaraa junaliikenteelle. Pilareiden kaato tehdään lokakuun aikana. Kyse on nopeasta, noin viikon kestävästä työvaiheesta. Kunhan pilarit on saatu vedestä kuivalle maalle, murskataan nekin," Pekka kertoo. 

Vanhan sillan betoni kierrätetään urakalla

Vanha ratasilta on täysin palvellut, mutta sen rakennusaineet jatkavat vielä elämäänsä ja kiertävät uuteen käyttökohteeseensa ratalinjan lähellä. Sillan purkubetoni on suunniteltu murskattavaksi ja betonimurske käytettäväksi ratahankkeen sisällä esimerkiksi huoltoteiden rakenteissa.

Betonin esimurskauslaitos sijaitsee aivan kanavan rannalla Mälkiällä. Betonista otetaan ensin näytteet siinä mahdollisesti olevien haitallisten aineiden varalta. 

Loppuhuipennus pinnan alla


Pilareiden jälkeen urakoitsija, GRK, purkaa myös vedessä olleiden pilareiden anturat. Tämä tehdään räjäyttämällä. Pekka selittää, että anturoihin porataan paljon reikiä joissa käytetään pieniä panoksia:

"Räjäytyksellä anturoiden rakenne pyritään murtamaan, jotta koneellisesti tehtävä purkutyö helpottuisi. Sukeltamalla varmistetaan vielä, ettei esimerkiksi betonikappaleita ole jäänyt pinnan alle, mikä aiheuttaisi laivaliikennöinnille helposti vaaratilanteita," hän kertoo.

Anturankappaleet murskataan, ja niistä erotetaan betoniteräkset pois. Teräs viedään sulatettavaksi ja uudelleen käytettäviksi. Murskattu kiviaines voidaan sekin hyödyntää esimerkiksi soran seassa tietyömailla.

Sitten onkin saateltu vanha ratasilta kunnialla elinkaarensa päähän.

 


Lue lisää ammattisukeltajien työstä rakennustyömailla aiemmasta uutiskirjeestä.

Juttu on julkaistu osana Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjettä. Liity kirjeen postituslistalle tästä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.