Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustöiden valmistuminen siirtyy

Julkaistu 6.9.2022 9.05

 

Osana Luumäki-Imatra-ratahanketta tehtävien Mansikkakosken vanhan ratasillan kunnostustöiden valmistuminen viivästyy. Töiden oli tarkoitus valmistua marraskuussa 2022, mutta tämänhetkisen arvion mukaan työt valmistuvat kesällä 2023. Merkittävin syy töiden viivästymiseen on korjaustöiden laajuuden kasvaminen.

Ajoneuvoliikenteen käyttämän alakannen purkutöiden yhteydessä on paljastunut laajoja korroosiovaurioita, joiden korjaamiseen ei alun perin suunniteltu pintakäsittely yksinään riitä.
”Sillan pitkäaikainen elinkaari sekä turvallinen käytettävyys myös elinkaaren loppupuolella varmistetaan, kun rakenteet uusitaan nyt tehtävien töiden yhteydessä”, sanoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Joonas Hämäläinen Väylävirastosta.

Sääolosuhteiden vaikutus rakentamiseen

Kunnostustöihin olennaisesti kuuluva teräsrakenteiden pintakäsittely vaatii tietyt olosuhteet muun muassa lämpötilan sekä kosteuden osalta. Edessä oleva talvi tulee todennäköisesti keskeyttämään rakennustyöt ainakin pintakäsittelyn osalta. Tarkkaa kunnostustöiden valmistumisen ajankohtaa on näin ollen haastava määrittää. Työt suoritetaan kuitenkin mahdollisimman nopeasti olosuhteet huomioiden, turvallisesti ja laadukkaasti rakentaen. 

Korjaustöiden määrä sekä urakan ajallinen pitkittyminen tulee kasvattamaan Väyläviraston ja Imatran kaupungin yhteishankkeen kokonaiskustannuksia. 

Kulkuyhteyksien poikkeusjärjestelyt jatkuvat

Vaikka talven tulo katkaisee työt, on työmaa-alue ulkopuolisilta kiellettyä aluetta talvellakin. Tällä hetkellä voimassa olevat liikennejärjestelyt jatkuvat kunnostustöiden loppuun asti. Työmaa-alueen rajat ja kiertotiet ovat selkeästi merkitty maastoon. Vuoksen ylittämiseen ei tule missään tapauksessa käyttää vanhaa tai raideliikenteen käytössä olevaa uutta ratasiltaa. 

Jalankulun ja pyöräilyn kiertotie kulkee jo aiemmin määriteltyä reittiä pitkin Tornan sillan ja Imatrankosken sillan kautta. 

”Imatran kaupungin tavoitteena on jatkaa maksuttomien bussikyytien tarjoamista Sienimäen, Itä-Siitolan, Sotkulammen ja Vintterin alueen asukkaille sillan avaamiseen asti. Asia käsitellään kaupunkikehityslautakunnassa syksyn aikana”, kertoo Imatran kaupungin palvelujohtaja Arja Kujala.

Kunnostustöiden valmistumisen myötä Mansikkakosken vanha ratasilta siirtyy Imatran kaupungin omistukseen. Sillalle asetettavan painorajoituksen takia sillan käyttö rajautuu jalankulun, pyöräilyn ja henkilöajoneuvoliikenteen kulkureitiksi osana Imatran kaupungin katuverkostoa.

 

Lisätietoja:
Iina Liukkonen, projekti-insinööri, Väylävirasto, puh. 029 534 3396, [email protected]
Joonas Hämäläinen, hankkeesta vastaava projektipäällikkö, Väylävirasto, puh. 029 534 3536, [email protected] 
Jussi Palo, projektipäällikkö, Welado Oy, puh. 045 110 3720, [email protected] 
Arja Kujala, palvelujohtaja, Imatran kaupunki, puh. 020 617 2227, [email protected]

Hankkeen nettisivut: https://www.vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke

Luumäki-Imatra-ratahankkeen ajankohtaiset liikennejärjestelyt ja liikenteen kiertoreittejä esittelevät kartat löytyvät hankkeen nettisivuilta: https://vayla.fi/luumaki-imatra-ratahanke/hankkeen-liikennejarjestelyt

Hanke Facebookissa: https://facebook.com/luumakiimatra

Luumäki-Imatra-ratahankkeen tavoitteena on kehittää rataosuuden palvelutasoa parantamalla välityskykyä, toimintavarmuutta ja häiriötilanteiden hallintaa. Se tähtää tavaraliikenteen toimintaedellytysten ja henkilöliikenteen palvelutason parantamiseen. Hankkeen toteuttaminen tukee myös elinkeinoelämän kilpailukyvyn ylläpitoa ja kehittämistä, sekä parantaa alueen asukkaiden ja muiden toimijoiden viihtyvyyttä vähentämällä liikenteen melua ja päästöjä.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta