Hyppää sisältöön

Luumäki-Imatra-ratahanke: Kevät tuo rakentamiseen omat erityispiirteensä

Julkaistu 20.5.2022

Kevät on monin paikoin otollista aikaa rakentamiselle. Kevään leuto sää on miellyttävää aikaa rakentajille, jotka voivat luopua paksummista vaatekerroksista ja nauttia pidentyneestä valoisasta ajasta. Kevään myötä voidaan myös käynnistää työvaiheet, joita on vaikea tai mahdotonta toteuttaa talvella. Monista hyvistä puolista huolimatta rakentamiseen keväällä liittyy omat erityispiirteensä.

Lähikuva raidesepelistä ja junakiskoista.

Hitaasti etenevä kevät, lumikuurot ja Suomessa usein keväisin koettava takatalvi hidastavat rakentamiskauden käynnistymistä. Keväiset sääolosuhteet kiusaavat usein kosteudelle herkkiä rakenteita kuten betonoitavia kohteita. 

Yksi keväisin näkyvä ilmiö on routa, joka voi aiheuttaa korjaustarpeita rataverkolle, teille ja rakennuksiin sekä nopeusrajoituksia junille. Rakentaminen routivaan maahan voi aiheuttaa vaurioita rakenteisiin myöhemmin. Lisäksi maanrakennustyöt ovat kalliita maaperän ollessa jäässä, joten ne tehdään yleensä roudan ja muun maaperän sulettua. 

Mennyt talvi oli runsasluminen, joten sulamisvesien määräkin on tänä keväänä paikoitellen runsas. Sulamisvedet pehmentävät maaperää ja voivat pahimmillaan tulvia työmaa-alueelle ennen kuin aurinko kuivattaa maaston. Myös routa voi pehmentää maaperää. Roudan sulaminen alkaa sen pintakerroksista, jolloin maaperässä alempana oleva kiinteä routakerros estää sulamisveden imeytymisen maahan, mikä johtaa maan pehmenemiseen. Tämä ilmiö tunnetaan nimellä routapehmeneminen. 

Suojautuminen routaa ja kosteutta vastaan

Kevyimmillään kevät voi näkyä rakennustyöntekijän rapaisissa saappaissa. Routa ja kosteus voivat kuitenkin aiheuttaa monenlaista haittaa rakennettaville kohteille sekä vaarantaa turvallisuutta, joten rakentamisessa on syytä huomioida niiden vaikutukset. 

Pehmeä ja kostea maa sortuu helposti. Erityisiä vaaranpaikkoja ovat jyrkkäreunaiset kaivannot, penkereet ja seinämät. Niiden sortumisvaaraa voidaan vähentää kaivantojen ja seinämien luiskaamisella. Esimerkiksi ratapenger luiskataan kaltevuuteen, jolla estetään sen sortumista. Jos rakenteiden luiskaaminen ei ole mahdollista, sortuminen on estettävä tukemalla. Tukemiseen käytetään yleisesti teräspontteja ja tukiseinäelementtejä. 

Kaatumisvaarassa olevat rakenteet – kuten korkeat nosturit ja telineet – tulee perustaa siten, etteivät ne kaadu. Niiden vakaus on varmistettava erityisen huolellisesti, jos kohde perustetaan pehmeään maaperään. Kosteudelle herkät rakenteet on suojattava tai niiden rakentaminen on siirrettävä kuivempaan ajankohtaan, jotta kosteus ei pääse pilaamaan rakenteita. Esimerkiksi sillat katetaan usein teltoilla, jotta kosteus ei pilaa kuivumisvaiheessa olevaa betonia ja sillan pinnoitetta.  

Alueen kuivatusta voidaan puolestaan parantaa muun muassa huolehtimalla rumpujen ja ojien kunnosta. Kaivantoihin ja maaperään kertynyttä vettä voidaan poistaa pumpuilla rakenteiden vajoamisen estämiseksi sekä kaivannossa työskentelyn mahdollistamiseksi. Routavaurioita voidaan estää routasuojauksen avulla.

Ratahankkeiden yhteydessä huomioidaan kohteen routa- ja kuivatusongelmat, ja suunnitellaan tarvittavat toimenpiteet niiden parantamiseksi. 

 

Juttu on julkaistu Luumäki-Imatra-ratahankkeen uutiskirjeessä. Voit liittyä uutiskirjeen jakelulistalle tämän linkin kautta: tilaa uutiskirje