Takaisin

Lisätalousarvion (25 M€) tie- ja ratakohteet päätetty

Lisätalousarvion (25 M€) tie- ja ratakohteet päätetty

Julkaistu 14.11.2013

Eduskunnan hyväksymässä lisätalousarviossa vuodelle 2013 myönnettiin perusväylänpitoon 25 miljoonaa euroa lisää. Lisäyksen tavoitteena on edistää työllisyyttä sekä elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja talouskasvua aikaistamalla teiden, ratojen ja siltojen kunnostamista.

Lisärahoituksesta kohdistetaan 18 miljoonaa tienpitoon ja 7 miljoonaa radanpitoon.

Pääpaino on maanteiden ja ratojen ylläpidossa ja kuntoon liittyvien akuuttien ongelmien poistamisessa. Toimenpiteiden kohdentamisessa on painotettu vientiteollisuuden ja raskaan liikenteen keskeisten pääväylien parantamista ja kuljetustehokkuutta. Yksittäisten ongelmakohteiden tai -osuuksien parantamisella edistetään matkojen ja kuljetusten palvelutasoa, toimivuutta, täsmällisyyttä ja liikenneturvallisuutta.

Kohteita on eri puolella Suomea, ja ne on valittu Liikennevirastossa kiireellisyystarkastelun ja toteuttamisvalmiuden pohjalta siten, että ne voidaan toteuttaa pääosin vuoden 2014 aikana. Tiehankkeiden osalta kohteiden valintaan ovat osallistuneet omilla alueellaan jatkuvaa vuoropuhelua käyvät ELY-keskukset.

Lisätalousarvion kasvua ja työllisyyttä tukevat kohteet

Rahoituksen kohdentaminen

  Rahoitus (M€) Työllistävä
vaikutus (htv)
Ratojen ylläpito 7,0 105
  -  Huonokuntoisten vaihteiden korjaaminen 3,5 52
  -  Riskisillat ja rummut 3,5 53
     
Maanteiden ylläpito 13,4 201
  -  Päällysteiden kunnon parantaminen 10,7 161
  -  Siltojen korjaaminen 2,7 40
     
Maanteiden pienet investoinnit 4,6 60
  -  Elinkeinoelämää tukevat hankkeet 2,1 27
  -  Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen 2,5 33
     
YHTEENSÄ 25,0 M€ 366 htv

 

Ratojen ylläpito (7,0 M€)

Rautateiden korjaus- ja investointikohteet parantavat elinkeinoelämän ja transitoliikenteen toimintaedellytyksiä ja luovat pohjaa ratojen kunnon ja liikenteen toimivuuden parantamiselle ja vähentävät liikennehäiriöiden muodostumisen riskiä.

Huonokuntoisten vaihteiden korjaaminen (3,5 M€)
Toimet kohdentuvat pääosin huonokuntoisten vaihteiden uusimiseen Helsingin ratapihalla sekä Kokemäki-Pori ja Oulu-Kontiomäki rataosuuksilla. Huonokuntoiset vaihteet ovat turvallisuusriski.

Riskisillat ja rummut (3,5 M€)
Riskisilloista erityisesti terässillat alkavat olla elinkaarensa päässä ja niiden kunnosta aiheutuu ilman toimia rajoituksia junaliikenteelle. Monet silloista on korjattava ennen rataosan tulevaa sähköistystä esimerkiksi Ylivieska-Iisalmi rataosalla. Siltoja korjataan myös Raahen satamaan johtavalla radalla.

Maanteiden ylläpito (13,4 M€)

Maanteiden osalta kohteet suunnataan elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja liikenneturvallisuuden parantamiseen. Päällysteiden korjaamisessa toimenpiteiden valinnan painopisteenä on rakenteellisten vaurioiden poisto, millä parannetaan myös tiestön pidempiaikaista kestokykyä.

Päällysteiden kunnon parantaminen (10,7 M€)
Maanteiden ylläpidon paketin toimet kohdennetaan pääosin vilkasliikenteisille valtateille, jotta toimenpiteistä saadaan mahdollisimman suuret liikenteelliset vaikutukset. Näiden lisäksi parannetaan jonkin verran elinkeinoelämälle tärkeitä kanta-, seutu- ja yhdysteitä sekä taajamakohteita.

Ohjelmalla päällystetään ja osittain rakenteeltaan korjataan noin 100 km:llä teitä. Ohjelmassa on normaalia päällystysohjelmaa enemmän rakenteiden korjausta, millä on merkitystä raskaalle liikenteelle ja mikä luo pohjaa teiden pidempiaikaiselle kestävyydelle. Näiden lisäksi tietyillä valtateillä on viimeinen päällystyskerros jäänyt tekemättä ja näiden tekeminen varmistaa myös rakenteiden säilymistä.

Siltojen korjaaminen (2,7 M€)
Siltojen rahoitus kohdistetaan yksittäisten siltojen (3 kpl) korjaamiseen. Valinta on tehty priorisoiden työllistämisvaikutusten tehokkuutta sekä elinkeinoelämän toimintaedellytysten parantamista.

Maanteiden pienet investoinnit (4,6 M€)

Maanteiden pienet investoinnit -kokonaisuus sisältää ELY -keskusten valitsemia alueiden omia investointeja, jotka edistävät elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä. Hankkeet on valittu yhteistyössä alueen muiden toimijoiden (kunnat, maakunnan liitot) kanssa. Usein hankkeisiin sisältyy myös valtion ulkopuolinen, kunnan tai yrityksen, rahoitusosuus.

Elinkeinoelämää tukevat hankkeet (2,1 M€)
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukemiseksi toteutetaan maankäytön muutosten aiheuttamia tie- ja liittymäjärjestelyjä. Lahdessa Kujalan liittymän parantaminen helpottaa raskaan liikenteen pääsyä logistiikka-alueelta maantielle 312 ja parantaa liittymän liikenneturvallisuutta. Matkailukeskus Himoksen järjestelyt mahdollistavat paikallisen matkailutoiminnan kehittymistä, jonne on sijoittumassa uutta yritystoimintaa ja työpaikkoja. Urjalassa Pylälöntien liittymän parantaminen tukee alueen elinkeinoelämän kehittymistä ja parantaa myös valtatien 9 liikenneturvallisuutta.

Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen (2,5 M€)
Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen kaupunkiseuduilla asianmukaisilla liikennejärjestelyillä parantaa koko liikennejärjestelmän toimivuutta, mikä vaikuttaa myös elinkeinoelämän toimintaan. Toteutetaan vaikutuksiltaan tehokkaita kävelyn ja pyöräilyn kohteita, jossa raskas liikenne muodostaa ongelman liikkumiselle ja jossa kevyen liikenteen järjestelyt parantavat myös raskaan liikenteen toimintaedellytyksiä sekä kaupunkiseutujen kohteita yhteistyössä kaupunkien kanssa.

Toimenpidepakettiin sisältyvät kohteet

Ratojen ylläpito Kust.arvio
(1000 €)
Perustelut /
yhteiskunnallinen vaikutus
Huonokuntoisten vaihteiden korjaaminen    
 Helsingin ratapiha 1 200 täsmällisyys
 Kokemäki-Pori 1 000 raskas liikenne
 Oulu-Kontiomäki 1 300 raskas liikenne
Riskisillat ja rummut    
 Soiniemen ratasilta 1 500 teollisuus
 Pattijoen ratasilta 1 200 raskas liikenne, satamayhteys
 Luupuenjoen ratasilta 200 raskas liikenne, tehtävä ennen sähköistystä
 Ryönänjoen ratasilta 200 raskas liikenne, tehtävä ennen sähköistystä
 Tikkalansalmen ratasilta 200 raskas liikenne, tehtävä ennen sähköistystä
YHTEENSÄ 7 000  

 

Maanteiden ylläpito

Kust.arvio
(1000 €)
Perustelut /
yhteiskunnallinen vaikutus
Päällysteiden kunnon parantaminen    
 Vt 6, Koskenkylä-Kouvola

2 500
(Uusimaa
1 000,
Kaakkois-Suomi
1 500)

tien rakenne, liikenneturvallisuus
 Vt 1, Paimio-Muurla 2 000 tien rakenne, liikenneturvallisuus
 Vt 4, Haaransilta-Kiviniemi 2 000 tien rakenne, liikenneturvallisuus
 Päällystyshankkeita taajamissa 2 500
(Etelä-Pohjanmaa)
luovutetaan kunnille
 Vt 6, Puukari-Maaselkä 700 liikennemäärä
 Kanta-, seutu- ja yhdysteiden peruskorjauksia 1 000
(Uusimaa
700, Pirkanmaa 300)
tiestön säilyttäminen, turvallisuus, sujuvuus ja omaisuuden säilyminen
Siltojen korjaaminen    
 Ounasjoen salmen silta 1 000 kantavuusongelma, rajoittaa liikennettä
 Kyrönjoen sillat, vt 8 700 liikennemäärä, siltojen rakenteiden säilytys
 Mänttä-Vilppulan sillat 1 000 liikennemäärä, siltojen rakenteiden säilytys
YHTEENSÄ 13 400  

 

Maanteiden pienet investoinnit Kust.arvio
(1 000 €)
Perustelut /
yhteiskunnallinen vaikutus
Elinkeinoelämää tukevat hankkeet    
 Mt 312 Kujalan logistiikka-alueen liittymä, Lahti 600 yhteishanke kaupungin kanssa, elinkeinoelämän tukeminen
 Matkailukeskus Himoksen tie- ja liittymäjärjestelyt 1 050 yhteishanke kaupungin kanssa, matkailutoiminnan kehittyminen
 Vt 9 Pykälöntien liittymän parantaminen, Urjala 500 yhteishanke kaupungin kanssa, elinkeinoelämän tukeminen
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantaminen    
 Kevyen liikenteen väylät 3 kpl, Muurame, Keruuu ja Jyväskylä 650 yhteishanke kaupungin kanssa
 Mt 5490 Kurkimäen kevyen liikenteen väylä, Kuopio 900 yhteishanke kaupungin kanssa
 Mt 920 Ajoksen jk+pp väylän jatkaminen, Kemi 900 liikenneturvallisuus
YHTEENSÄ 4 600  

 


reaktionapit