Takaisin

Lisääkö vapaus työtehoa? Liikennevirastossa kokeillaan ajasta ja paikasta riippumatonta työtä

Lisääkö vapaus työtehoa? Liikennevirastossa kokeillaan ajasta ja paikasta riippumatonta työtä

Julkaistu 11.9.2015

Liikennevirastossa on ollut lähes vuoden käynnissä ajasta ja paikasta riippumattoman työn kokeilu. Toistaiseksi kokemukset ovat olleet erittäin positiivisia. Monet kokeiluun osallistuneet ovat kertoneet lisääntyneen vapauden lisänneen myös työtehoa. Lisäksi kokeilun on koettu helpottavan työn ja arjen yhteensovittamista.

Työ on kautta aikojen ollut sidottuna aikaan ja paikkaan. Työpäivä on alkanut tiettyyn aikaan ja sitä on tehty ennalta määrätyssä paikassa. Nykyään tällaisille työnteon rajoitteille ei kuitenkaan ole aina todellisia perusteita. Joskus työtä voisi tehdä fiksummin esimerkiksi kotoa käsin, normaalin työajan ulkopuolella. Tästä syystä Liikennevirastossakin päätettiin kokeilla, voisiko vapauden lisääminen parantaa työn tehokkuutta.

"Rohkeus kokeilla ajasta ja paikasta riippumatonta työtä on kannattanut. Työntekijämme ovat kokeneet heidän työnsä tehokkuuden ja laadun parantuneen kokeilun aikana", kertoo Ajasta ja paikasta riippumaton työ -hankkeen projektipäällikkö Noora Tulemo Liikennevirastosta.

Liikennevirastolaisten mielestä varsinkin keskittymistä vaativat työt on helpompi hoitaa etätyönä. Paremman työrauhan myötä keskittyminen ei herpaannu, eikä työhön tule niin paljon keskeytyksiä kuin toimistolla. Vaikka etätyön edut ovat kiistattomat, ei etätyö välttämättä sovellu kuitenkaan aivan kaikkien työtehtävien hoitamiseen.

"Myös perinteisellä toimistotyöllä on oma paikkansa. Esimerkiksi ryhmätyöskentely on yleensä toimivampaa, kun ihmiset ovat kokoontuneet samaan paikkaan," Tulemo muistuttaa.

Enemmän aikaa perheelle

Kokeilusta saadun palautteen perusteella tehostunut työnteko on vain yksi lisääntyneen vapauden eduista. Monet ovat kokeneet kokeilun helpottaneen työn ja yksityiselämän yhteensovittamista. Tästä on hyötyä työntekijöille, mutta myös työnantajalle.

"Useat työntekijämme ovat kertoneet työssä jaksamisen parantuneen kokeilun aikana. Normaalisti työmatkoihin menevän ajan voi käyttää muun muassa harrastuksiin tai perheen kanssa olemiseen", Tulemo toteaa.

Työmatkat muodostavat suuren osan yksityishenkilöiden hiilijalanjäljestä, joten matkustamisen vähentäminen on ympäristöystävällinen teko. Työmatkojen vähentäminen säästää siis ajan lisäksi myös ympäristöä.

Luottamuksen ja vastuun tasapainoa etsimässä

Ajasta ja paikasta riippumattoman työn alkuperäinen kokeilujakso päättyi Liikennevirastossa tämän vuoden elokuussa, mutta positiivisen palautteen ansiosta kokeilua jatketaan. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa kaikki liikennevirastolaiset voisivat halutessaan tehdä työnsä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

"Olemme oppineet kokeilujakson aikana paljon, mutta vielä on paljon opittavaa. Yhteisten pelisääntöjen avulla asiat saadaan toimimaan varmasti vielä nykyistäkin paremmin", sanoo Liikenneviraston hallintojohtaja Hannu Mäkikangas.

Lopuksi Mäkikangas sanoo ajasta ja paikasta riippumattoman työn muuttavan koko työkulttuuria enemmän luottamukseen ja vastuuseen perustuvaksi.

"Haluamme omalla esimerkillämme näyttää suuntaa nykyaikaiselle työkulttuurille. Vain näin voimme tehdä Liikennevirastosta valtion parhaan työpaikan", Mäkikangas kiteyttää.


reaktionapit