Takaisin

Linja-autoreiteistä ja aikatauluista tiedottaminen 1.7.2014 alkaen

Linja-autoreiteistä ja aikatauluista tiedottaminen 1.7.2014 alkaen

Julkaistu 13.6.2014

Toimivaltaiset joukkoliikenneviranomaiset ja Liikennevirasto haluavat varmistaa, että matkustajilla on käytettävissään oikeaa reitti- ja aikataulutietoa 1.7.2014 alkaenkin, jolloin suuri osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista umpeutuu ja korvautuu joko kilpailutetulla liikenteellä tai reittiliikennelupien mukaisella liikenteellä.

Liikennevirasto haluaa varmistaa, että matkustajilla on tässä muutostilanteessa käytössään kootusti ajantasaiset reitti- ja aikataulutiedot. Kehotamme liikenteenharjoittajia varmistamaan, että ajantasaiset reitti- ja aikataulutiedot sekä lippujen kelpoisuuksiin liittyvät tiedot ovat matkustajien käytössä liikenteenharjoittajien omissa palveluissa tai esimerkiksi Matkahuollon palveluissa sekä ilmoittamaan Liikennevirastolle infosivujensa osoitteen, joka täydennetään Matka.fi -palveluun.

Liikenteenharjoittajan omat infosivut

Pyydämme Teitä toimittamaan Liikennevirastolle sellaisen internetosoitteen (tai osoitteet), jossa liikenteenne reitit ja aikataulut näkyvät myös 1.7.2014 jälkeen, esim. liikenteenharjoittajan omat internetsivut ja/tai www.matkahuolto.fi

Toimitus osoitteeseen joukkoliikenne@liikennevirasto.fi.

Tieto pyydetään toimittamaan myös siinä tapauksessa, että liikenteenharjoittajan tiedotuksessa ei tapahdu 1.7.2014 alkaen minkäänlaisia muutoksia.

Liikennevirasto lisää matka.fi -etusivulle kehotuksen varmistaa aikataulutietojen oikeellisuus liikenteenharjoittajittain yllä mainitsemista osoitteista.

Yhtenäinen pysäkkiaineisto käyttöön

Viranomaiset käyttävät Digiroadin pysäkkiaineistoa, joka julkaistaan osoitteessa http://www.digiroad.fi/Uusi_DR/pysakki/fi_FI/pysakki/. Digiroadin pysäkkitietoja korjataan ja täydennetään tarvittaessa. Jatkossa liikenteenharjoittajien tulee huolehtia siitä, että reittiliikennelupahakemuksissa ja liikenteen kilpailutusten tarjouksissa on tarjouspyynnön ehtojen mukaisesti käytössä Digiroadin pysäkkitiedot eli pysäkkikohtaiset aikataulut tulee sitoa Digiroadin pysäkkitunnisteeseen ja pysäkkinimeen.

Liikennevirasto julkaisee kesän jälkeen karttanäkymän, jossa voi katsella Elyjen Vallu-lupajärjestelmän reitti- ja aikataulutietoja sekä Digiroadin pysäkkiaineistoja. Palvelun avulla liikenteenharjoittaja voi tarkastella, missä määrin tämän käyttämiä pysäkkitietoaineistoja tulee päivittää, jotta ne saadaan liitettyä Digiroadiin liikennöinnin mukaisesti.

 

Lisätietoja
Yritykset ja yhteistyökumppanit: Liikenteenharjoittajat

Joukkoliikennelaki 57§
Liikenteenharjoittajalla on velvollisuus toimittaa ajantasaiset liikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutiedot toimivaltaisille viranomaisille ja Liikennevirastolle liikennepalveluista tiedottamista varten.


reaktionapit