Takaisin

Linja-autoliikenteen uudet järjestämistavat

Linja-autoliikenteen uudet järjestämistavat

Julkaistu 20.6.2013

Joukkoliikenteen toimivaltaiset viranomaiset valmistelevat joukkoliikennelain ja EU:n palvelusopimusasetuksen täytäntöönpanoa. Työtä koordinoivat liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto siten, että linja-autoliikenteen matkustajapalvelut voisivat jatkua saumattomasti 1.7.2014 alkaen, eli siirtymäajan sopimusten voimassaolon päättymisen jälkeen.  
 
Moni asia on edennyt aikataulun mukaisesti, mutta lippu- ja maksujärjestelmien yksityiskohdissa on vielä joitakin avoimia asioita, jotka pyritään selvittämään elo- syyskuun 2013 aikana. 
 
Liikenteen kilpailuttaminen 
 
Liikenteen kilpailuttaminen on käynnistynyt ensimmäisenä Lappeenrannassa, jossa on jo hankintapäätökset tehty. Useat kaupungit ovat ilmoittaneet, että ne aikovat tämän kesän aikana julkaista linja-autoliikenteen kilpailuttamisen heinäkuussa 2014 alkavan liikenteen osalta. ELY-keskusten hankkima liikenne tulee kilpailuun syksyn 2013 aikana. 
 
Kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävät hankinnat julkaistaan HILMAssa osoitteessa http://www.hankintailmoitukset.fi/fi/. ELY-keskusten liikenteen hankinta-aikatauluja ja kohteita voi seurata osoitteessa: http://www.ely-keskus.fi/web/ely/joukkoliikenteen-hankinnat
 
Liikennevirasto, Kuntaliitto ja toimivaltaiset kaupunkiviranomaiset ovat tehneet yhteistyötä liikenteen hankinta-asiakirjojen valmistelussa, jotta ne olisivat mahdollisimman yhtenäisiä sekä mahdollistaisivat nykyisten investointien hyödyntämisen. Joistakin hankinnoista, kuten kalustovaatimuksista, on pyydetty Linja-autoliiton lausunnot. Luonnoksia on käsitelty alueellisissa työryhmissä ja seminaareissa alan toimijoiden kanssa. 
 
Kalustovaatimukset ja muut hankintojen keskeiset ehdot valmistuvat elokuussa 2013. 
 
Yhtenäinen lippu- ja maksujärjestelmä  
 
Yhtenäinen lippu- ja maksujärjestelmä on olennainen osa liikenteen hankintakokonaisuutta. Toimivaltaiset kaupunkiviranomaiset ja valtio ovat hankkimassa yhteistä lippu- ja maksujärjestelmäpalvelua. Sen toteutuminen tulee kuitenkin hankinnasta tehdyn valituksen takia myöhästymään siitä, kun kilpailutettu liikenne alkaa. Tarkistetun aikataulun mukaan lippu- ja maksujärjestelmäpalvelu olisi käytössä loppuvuodesta 2014. Viivästyminen aiheuttaa tarpeen noin puolen vuoden pituiselle väliaikaisratkaisulle, jonka vaihtoehtoja selvitetään parhaillaan.

Hankintakokonaisuuteen kuuluvat taustajärjestelmä, korttisovellus, rajapinnat, sekä myynti- ja palvelupistesovellukset. Järjestelmään liittyvän kilpailutetun liikenteen liikennöitsijöiden tulee toteuttaa omiin ajoneuvolaitteisiinsa uuden kortin ja korttisovelluksen vaatimat muutostyöt, sekä rajapinta varikkojärjestelmästä yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän taustajärjestelmään. Liikennöitsijöiden olisi hyvä aloittaa muutostöitä koskevat neuvottelut jo nyt ajoneuvolaitetoimittajien kanssa. Hankinnasta tehdyn valituksen vuoksi tarkkoja määrittelyjä ei ole vielä käytettävissä, mutta ajoneuvolaitetoimittajat pystyvät arvioimaan esimerkiksi muutostyökustannuksia jo tämänhetkisen tiedon perusteella.
 
Liikennevirasto pyrkii edistämään alan muutoksen kaikille osapuolille menestyksekästä toteuttamista ja tekemään viranomaisten lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönotosta kaikille osapuolille mahdollisimman sujuvan. Linja-autoliikenteen rahastuslaitevalmistajille järjestetään 27.8.2013 työpaja uuden järjestelmän aiheuttamista muutostarpeista ja niiden toteutusaikataulusta. 
 
Liikenne- ja viestintäministeriö ja Liikennevirasto haluavat korostaa, että EU-lainsäädännöstä (PSA) johtuvaa siirtymäaikaa ei voida muuttaa kansallisin toimenpitein. Siirtymäajan sopimuksia ei siten voida jatkaa, eikä markkinaehtoiseen liikenteeseen voi antaa tukea. 
 
Joukkoliikennealan muutos on suurin vuosikymmeniin, ja se vaikuttaa kaikkien toimijoiden työhön ja toimintatapoihin. Viranomaiset työskentelevät parhaansa mukaan, jotta linja-autoliikenteen muutos saadaan toteutettua hallitusti ja aikataulussa. Muutos edellyttää myös liikenteenharjoittajilta valmistautumista ja panostamista. Viranomaiset ovat apuna, mutta toivottavaa olisi, että ala itse ryhtyisi toimimaan muutoksen suuntaan.
 
Liikenteellä ja liikennejärjestelmällä on yhteiskunnassa keskeinen rooli  elinkeinoelämän kilpailukyvylle ja kansalaisten hyvinvoinnille. Liikennejärjestelmää kehitetään kokonaisuutena, johon joukkoliikenne liittyy olennaisena osana.  Muutoksen myötä myös liikenteenharjoittajille avautuu uusia mahdollisuuksia. 
 


reaktionapit