Takaisin

Kuulutus: Liminpuron liikennepaikka, Vaala

Kuulutus: Liminpuron liikennepaikka, Vaala

Julkaistu 6.2.2020
Nähtävilläoloaika: 10.2.2020 - 20.3.2020

Liikenne- ja viestintävirasto on 15.1.2020 päätöksellään asianumero TRAFICOM/578100/05.02.03.02/2019 hyväksynyt ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Liminpuron liikennepaikka, Vaala

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston tietoverkossa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §).

Nähtävillä oleva aineisto:

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat  (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)
10.2.2020 Korjattu virheellinen valitusosoitus. Uusi nähtävilläolo aika 10.2.- 20.3.2020.

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Jouni Juuti, puhelin 029 534 3810 ja etunimi.sukunimi@vayla.fi

Väylävirasto käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Väylävirasto


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020