Takaisin

Liityntäpysäköinnin vastuunjakoon etsitään selkeyttä

Liityntäpysäköinnin vastuunjakoon etsitään selkeyttä

Julkaistu 12.2.2013

HSL ja Liikennevirasto esittävät, että liityntäpysäköinnin kustannukset jaettaisiin ”hyötyjä maksaa” -periaatteella. Kustannukset jaettaisiin sijaintikunnan, matkan kohdekunnan, käyttäjän kotikunnan sekä valtion kesken. Taustalla on Helsingin seudun liityntäpysäköinnin kehittämistä jo pitkään hiertänyt epäselvyys vastuun ja kustannusten jaosta.

Nykyisellään pysäköinnin järjestämisestä vastaa lain mukaan alueen tai laitoksen omistaja. Käytännössä Helsingin seudulla vastuussa ovat kunnat, VR, Liikennevirasto tai ELY-keskus. Muutamissa kohteissa on tehty yhteistyötä elinkeinoelämän kanssa. Vastuut määräytyvät kohdekohtaisesti, eikä liityntäpysäköinnin kokonaisuus ole tällä hetkellä kenenkään vastuulla.

”Liityntäpysäköintiä tulee kehittää pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti, jotta siitä saadaan toimiva osa liikennejärjestelmää. Tällöin se lisää ja monipuolistaa joukkoliikenteen käyttömahdollisuuksia”, painottaa HSL:n toimitusjohtaja Suvi Rihtniemi.

”Tavoitteena on kehittää liityntäpysäköintiä kuntarajoista riippumattomana kokonaisuutena siten, että se tukee yhdyskuntarakenteen eheyttä. Strategia tarjoaa hyvän pohjan neuvotteluille kustannusten ja vastuun jaosta”, toteaa Liikenneviraston ylijohtaja Anne Herneoja.

Liityntäpysäköinnin lisääminen vähentää ruuhkia
Ruuhkat vähenevät merkittävästi, jos esimerkiksi työmatkalaiset jättävät oman auton liityntäpysäköintipaikalle ja kulkevat osan matkastaan joukkoliikenteellä. Mahdollisuus liityntäpysäköintiin kannattaa tarjota jo matkan alkuvaiheessa, jotta omalla autolla tehtävät liityntämatkat jäävät mahdollisimman lyhyiksi.

Asukasmäärän kasvu ja erityisesti työssäkäyntialueen laajentuminen ovat lisänneet liikennemääriä Helsingin seudulla ja johtaneet pääväylien ruuhkautumiseen. Monilla liityntäpysäköintialueilla paikat täyttyvät jo varhain aamulla, eikä niitä riitä kaikille halukkaille.

HSL ja Liikennevirasto esittävät, että henkilöautojen liityntäpysäköintipaikkoja lisättäisiin nykyisestä 9 000 paikasta 19 600:een vuoteen 2020 mennessä. Pyöräpaikkoja pitäisi saada 18 000 lisää. Tällä hetkellä pyörien liityntäpaikkoja on reilut 10 000. Esitys perustuu joulukuussa valmistuneeseen Helsingin seudun liityntäpysäköintistrategiaan ja toimenpideohjelmaan.

Liityntäpysäköintistrategia ja toimenpideohjelma on laadittu Helsingin seudun 14 kunnan alueella. Se tähtää vuoteen 2035, ja siihen liittyvä toimenpideohjelma vuoteen 2020. Liityntäpysäköinti ja sen kehittäminen sisältyy Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmaan HLJ 2011:een sekä Helsingin seudun MAL-aiesopimukseen. Liityntäpysäköinnin kustannusten ja vastuunjaosta päätetään vuoden 2015 loppuun mennessä. Valmistelusta ovat vastuussa HSL ja Liikennevirasto
 


reaktionapit