null Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2016 on alkanut

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2016 on alkanut

Julkaistu 9.11.2015

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2016 on alkanut. Hakemukset tulee jättää Liikennevirastolle viimeistään 1.2.2016. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt sekä yhdistykset.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Liikkumisen ohjauksen keinoja ovat tiedollinen ohjaus, markkinointi sekä palveluiden kokeilu ja kehittäminen. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen.

Valtionavustuksen hakeminen

Valtionavustusta voidaan myöntää voimassa olevan valtionavustusasetuksen mukaan liikkumisen ohjaamisen suunnittelun, projektinhallinnan ja toiminnan toteuttamisen kustannuksiin. Valtionavustus on kuitenkin enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakemukset tulee jättää sähköisesti viimeistään 1.2.2016 Liikenneviraston verkkosivulla olevien tarkempien ohjeiden mukaisesti. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää Liikennevirasto. Avustettavien hankkeiden tulosten ja toimintamuotojen tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja niiden tulee olla monistettavissa myös muualle.

Vuodelle 2016 toivotaan hakemuksia erityisesti seuraavista teemoista:

  • Kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpidesuunnitelman edistäminen.
  • Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittäminen ja integrointi kunnan tai seudun liikennejärjestelmän osaksi.
  • Työpaikkojen liikkumisen ohjaus.

Tarkemmat hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Liikenneviraston nettisivuilta:

http://www.liikennevirasto.fi/liikennejarjestelma/suunnittelu/liikkumisen-ohjaus/liikkumisen-ohjauksen-valtionavustus


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.