Takaisin

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2015 on alkanut

Liikkumisen ohjauksen valtionavustusten hakuaika vuodelle 2015 on alkanut

Julkaistu 14.11.2014

Valtionavustuksen hakeminen liikkumisen ohjaus -toimintaan vuodelle 2015 on alkanut ja hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2015. Avustusta voivat hakea kunnat, kuntayhtymät tai muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt sekä yhdistykset. Liikkumisen ohjausta tuetaan Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti joukkoliikenteen valtionavustuksilla.

Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen. Keinoina tähän ovat tiedollinen valistaminen, markkinointi ja palvelujen kehittäminen. Tavoitteina liikkumisen ohjauksella on yksityisautoilun vähentäminen sekä joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen. Liikkumisen ohjauksella siis kannustetaan kestäviin liikkumistottumuksiin.

Näin haet valtionavustusta

Valtionavustusta voidaan myöntää voimassa olevan valtionavustusasetuksen mukaan liikkumisen ohjaamisen, suunnittelun, projektinhallinnan ja siihen liittyvän muun toiminnan kustannuksiin. Valtionavustus on kuitenkin enintään 75 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista. Avustuksen hakija voi sisällyttää hakemukseensa myös sellaisia hankkeen osatehtäviä, joista huolehtii hakijan yhteistyötaho yhteisen suunnitelman ja ohjauksen mukaisesti. Avustusten päätarkoituksena on tukea hankkeita, jotka vakiinnuttavat liikkumisen ohjaukset toimet osaksi seudun tai kunnan pysyvää toimintaa.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 31.1.2015. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää Liikennevirasto, jolle hakemus osoitetaan. Avustettavien hankkeiden tulosten ja toimintamuotojen tulee olla mahdollisimman laajalti vaikuttavia ja niiden tulee olla monistettavissa myös muualle.

Hakemusten arvioinnissa käytetään muun muassa seuraavia kriteerejä:

  • Joukkoliikennepalvelujen asiakaslähtöinen markkinointi ja kehittäminen liikkumisen ohjauksen keinoin
  • Kestävää liikkumista edistävien, kuluttajille suunnattujen uudenlaisten liikkumispalveluiden kehittäminen (esimerkiksi yhteiskäyttöautot, kimppakyydit, pyöräpalvelut) ja niiden integrointi kunnan tai seudun liikennejärjestelmän osaksi.

Hakuohjeet ja hakulomakkeet löytyvät Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen nettisivuilta


reaktionapit