null
null Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla tuetaan uusia liikkumispalveluita

Liikkumisen ohjauksen valtionavustuksilla tuetaan uusia liikkumispalveluita

Julkaistu 11.04.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto jakoi vuoden 2016 liikkumisen ohjauksen valtionavustukset maaliskuussa. Avustushakemuksia tuli yhteensä 44 ja avustuksia sai 22 eri hanketta. Jaossa oli reilu 900 000 euroa.

Liikennevirasto pyrkii vuosittain suuntaamaan avustuksia eri aihepiirien hankkeisiin kertomalla hakuvaiheessa ne teemat, joille rahaa myönnetään. Tänä vuonna näitä olivat kävelyn ja pyöräilyn valtakunnallisen toimenpideohjelman edistäminen, työpaikkojen liikkumisen ohjaus sekä kuluttajille suunnatut uudet liikkumispalvelut.

”Olimme Liikennevirastossa tyytyväisiä hakemuksien määrään ja niiden laatuun. Päätöksenteko oli siksi haastavaa. Kaikki rahoitusta saaneet hankkeet ovat erittäin hyviä ja ne jakaantuvat monipuolisesti haluttuihin teemoihin”, kertoo joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman Liikenneviraston joukkoliikenteen palvelut – yksiköstä.

Liikkumisen ohjauksen avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt. Tällaisia voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Avustuksilla tuetaan myös kuluttajille suunnattujen palvelujen kokeilua ja kehittämistä.

”Turun Fölitaksi-hanke, joka sai nyt avustusta, on hyvä esimerkki uusista kuluttajille suunnatuista palveluista. Siinä yhdistetään harvaan liikennöidyn alueen ilta-ajan ja viikonlopun joukkoliikenne ja taksipalvelu samalle lipulle kiinteään hintaan”, Bärman kertoo ja jatkaa: ”Avustusta sai myös selvitystyö, joka koskee kaupunkipyörän toimintamallin toteutusta Oulussa, Tampereella, Jyväskylässä ja Lahdessa:”

Valtionavustusta haetaan vuosittain, ja sen myöntämisestä päättää Liikenneviraston asiantuntijaryhmä (kävelyn, pyöräilyn, joukkoliikenteen ja älyliikenteen asiantuntijat). Avustus myönnetään vuodeksi ja se on käytettävä hakemuksessa kuvattuun toimintaan. Määrärahan suuruus vaihtelee vuosittain.
Liikkumisen ohjaus (Mobility Management) tarkoittaa viisaan liikkumisen edistämistä muun muassa neuvonnalla, markkinoinnilla, liikkumisen suunnittelulla sekä palvelujen koordinoinnilla ja kehittämisellä. Tavoitteena on vähentää yksin omalla autolla ajamista.

Lisätietoa:
joukkoliikenneasiantuntija Toni Bärman, p. 029 534 3235, [email protected]
Rahoitettavat hankkeet
Valtionavustuslaki 688/2001
Asetus joukkoliikenteen valtionavustuksista 1318/2015