Takaisin

Liikkumisen ohjaukseen valtionavustusta

Liikkumisen ohjaukseen valtionavustusta

Julkaistu 19.3.2012

Yhteisöt voivat hakea valtionavustusta ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttamaan pyrkivään liikkumisen ohjaus -toimintaan.

Valtioneuvoston asetukseen joukkoliikenteen valtionavustuksista sisältyy uutena avustuskohteena liikkumisen ohjaus -toiminta. Liikkumisen ohjauksen tarkoituksena on ihmisten kulkutapavalintoihin vaikuttaminen tiedollisen ohjauksen, markkinoinnin ja palvelujen kehittämisen kautta. Liikkumisen ohjauksen tavoitteena on yksin omalla autolla ajamisen vähentäminen ja joukko- ja kevyen liikenteen suosion kasvattaminen.

Avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät, joukkoliikennelain mukaiset toimivaltaiset viranomaiset ja muut yhteisöt. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset liikkumisen ohjausta järjestävät verkostot, säätiöt ja yhdistykset. Valtionavustusta voidaan myöntää enintään 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista toiminnan suunnitteluun, projektinhallintaan ja toteuttamiseen.

Avustuksen hakija voi sisällyttää hakemukseensa myös muiden yhteistyötahojensa toteuttamia osatehtäviä yhteisen suunnitelman ja ohjauksen mukaisina. Avustuksen toivotaan edistävän pysyvien toiminta- ja yhteistyömuotojen syntymistä seuduilla ja kunnissa. Hakemukseen tuleekin liittää toimintasuunnitelma, josta ilmenee toiminnan tavoite, suunnitellut toimenpiteet, resurssien tarve ja käyttö, kustannukset ja niiden vastuuosapuolet sekä työn vastuuhenkilöt ja organisointi.

Hakemukset pitää jättää viimeistään huhtikuun 23. päivänä 2012. Valtionavustuksen myöntämisestä päättää Liikennevirasto, jolle hakemus osoitetaan. Hakemusten arvioinnissa keskeisiä kriteereitä ovat tulosten ja toimintamuotojen vaikuttavuus ja käytettävyys laajemminkin, seudullisen liikkumisen ohjaustyön kehittyminen ja liikkumisen ohjaustyön integrointi seudun muuhun liikennejärjestelmätyöhön.


reaktionapit