Takaisin

Liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää samoilla toimenpiteillä

Liikenteen turvallisuutta voidaan parantaa ja ympäristövaikutuksia vähentää samoilla toimenpiteillä

Julkaistu 13.3.2013

Turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat ja -toimenpiteet ovat usein yhdistettävissä, todetaan Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ja Liikenneviraston yhdessä tilaamassa tutkimuksessa.

”Liikenteen turvallisuutta ja ympäristövaikutuksia on mielenkiintoista käsitellä yhdessä, ja tuottaa selvää lisäarvoa, kun nämä kaksi näkökulmaa yhdistetään”, korostaa Trafin johtava asiantuntija Katja Lohko-Soner: ”Kun yksi ja sama toimenpide parantaa liikenteen turvallisuutta ja vähentää ympäristöhaittoja, on tällainen synerginen toimenpide erityisen houkutteleva toteuttaa.”

Tutkimuksessa turvallisuus- ja ympäristövaikutuksiltaan voimakkaasti synergisinä toimenpiteinä esille nousevat mm. liikenteen määrään ja eri kulkutapojen ja kuljetusmuotojen käyttöön liittyvät toimenpiteet, ajoneuvokannan uusiutumisen edistäminen, joukkoliikenteen houkuttelevuuden lisääminen, rautatieliikenteen sujuvuuden ja luotettavuuden parantaminen sekä ennakoivaan ajotapaan kouluttaminen ja kannustaminen.

”Myös tieliikenteen nopeusrajoitukset ja niiden noudattamista tukevat toimenpiteet edesauttavat sekä turvallisuus- että ympäristötavoitteiden saavuttamista”, Liikenneviraston kehittämispäällikkö Raija Merivirta toteaa.

Talviliikenne tuo vastakkainasetteluita turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien välillä

Tutkimuksessa tarkasteltiin myös millaisia vastakkainasetteluita turvallisuus- ja ympäristötavoitteiden välillä on. Merkittävimmät vastakkainasettelut liittyvät talviliikenteeseen eri liikennemuodoissa. Turvallisuus- ja ympäristönäkökohtien vastakkainasetteluita on tunnistettavissa mm. lentokoneiden jäänestossa ja -poistossa, kiitoteiden talvikunnossapidossa, vaihteiden lämmittämisessä rautatieliikenteessä sekä tieliikenteessä liukkaudentorjunnassa ja nastarenkaiden käytössä.

Tutkimuksen tulosten pohjalta voidaan vahvistaa turvallisuus- ja ympäristösynergioita ja lieventää vastakkainasetteluja. Merkittäviä synergioita sisältävien toimenpiteiden toteuttamista voidaan edistää yhdistämällä turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat myös toimenpiteiden perusteluissa.

Liikenteen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten synergiat ja vastakkainasettelut -tutkimuksen on toteuttanut Tampereen teknillisen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne ja se on julkaistu kokonaisuudessaan Trafin nettisivuilla www.trafi.fi/julkaisut2013.
 


reaktionapit