Hyppää sisältöön

Liikennevirrat ovat löytäneet uuden Vt 12 Lahden eteläisen kehätien

Julkaistu 28.4.2021 12.56

 

Huhtikuun lopussa uusi kehätie on ollut käytössä melkein neljä kuukautta. Liikennemäärien seuranta osoittaa, että liikenne on siirtynyt vanhalta valtatieltä 12 uudelle kehätielle.

Vanhan valtatien 12 päivittäiset liikennemäärät Lahden seudulla olivat suuria, 15 000–22 000 autoa vuorokaudessa, ja tiellä kulki paljon raskasta liikennettä ja vaarallisten aineiden kuljetuksia. Vanha valtatie 12 oli ainoita kaupunkiseudun läpi kulkevia vilkasliikenteisiä valtateitä Suomessa, eikä sille ollut olemassa vaihtoehtoisia reittejä.

  • Lahden ja Kouvolan välisellä valtatiellä 12 raskaan liikenteen osuus on noin 10–14 prosenttia kaikesta ajoneuvoliikenteestä, kun se koko maassa on noin 8 prosenttia. Valtatien 12 varrella olevat teollisuusyritykset lisäävät raskaan liikenteen määrää ja Lahden kohdalla valtatietä on aiemmin sattunut useita raskaan liikenteen liikenneonnettomuuksia. Raskaan liikenteen siirtyminen uudelle kehätielle oli tärkeä tavoite, jossa on onnistuttu, iloitsee projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

Uudella Vt 12 Lahden eteläisellä kehätiellä haluttiin parantaa merkittävästi jopa 20 000 päivittäisen autoilijan liikenneturvallisuutta ja ohjata läpikulkeva liikenne pois Lahden ja Hollolan keskusta-alueilta. Samalla valtatien siirto uudelle eteläisemmälle reitille vähensi pohjaveden pilaantumisriskiä ja paransi asumisviihtyvyyttä Lahden ja Hollolan keskustoissa.

Muutokset liikennevirtoihin

Huhtikuun lopussa uusi kehätie on ollut käytössä melkein neljä kuukautta, ja muutokset liikennemäärissä ovat jo selvästi nähtävissä. Vuoden kestänyt koronapandemia on osaltaan voinut vaikuttaa liikennevirtoihin pienentävästi, mm. työmatkaliikenteen osalta.

Raskas liikenne, vanha valtatie 12 Joutjärven kohta

Uusi kehätie vaikuttaa merkittävästi liikenteeseen vanhalla tienlinjalla, josta laskentatietoa saadaan Joutjärven kohdalta. Täysperävaunullisten kuorma-autojen liikennemäärät ovat pudonneet 500–600 sadalla autolla päivässä noin 150 autoon ja puoliperävaunullisten kuorma-autojen osuus vanhalla valtatiellä Joutjärven kohdalla on pudonnut noin 400 autosta päivässä noin 250 autoon. Seurannasta erottuvat selkeästi arkipäivien liikenne ja hiljaisemmat viikonloput, jolloin raskasta liikennettä kulkee vain noin 100–200 autoa päivässä.

Liikennemääräseurannan perusteella voidaan todeta, että noin 700 perävaunullista kuorma-autoa on siirtynyt käyttämään uutta kehätietä vanhan valtatien sijaan. Tämä tarkoittaa, että raskaan liikenteen määrä on vähentynyt noin kolmannekseen aiemmasta vanhalla valtatiellä 12.

Vanha vt 12, uusi kehätie, liikennettä siirtynyt 800 raskasta ajoneuvoa päivässä

Kuva: Noin kaksi kolmasosaa raskaasta liikenteestä on siirtynyt käyttämään uutta Lahden eteläistä kehätietä.

Ajoneuvoliikenne, vanha valtatie 12 Joutjärven kohta

Ajoneuvoliikenteestä uudelle kehätielle on siirtynyt etenkin läpikulkuliikennettä. Kaiken kaikkiaan vanhan valtatien liikenne Joutjärven kohdalla on vähentynyt kymmeniä prosentteja uuden kehätien myötä. Ennen kehätien avaamista vanhalla valtatiellä liikkui enimmillään jopa 20 000 ja viikonloppuisin noin 12–13 000 ajoneuvoa. Kehätien avaamisen myötä liikennemäärät laskivat ja ovat arkisin reilut 10 000 ja viikonloppuisin noin 7 000 ajoneuvoa.

Graafi osoittaa liikenteen määrää vanhalle vt 12 ennen ja nyt

Kuva: Liikenne vanhalla valtatiellä 12 on vähentynyt usealla tuhannella ajoneuvoilla päivittäin.

Ajoneuvoliikenne uudella Vt 12 Lahden eteläisellä kehätiellä Liipolan kohdalla

Liikennemääriä on myös mitattu Liipolan kohdalla uutta kehätietä. Liikennemäärät ovat avajaispäivän huipun jälkeen tasoittuneet reiluun 10 000 ajoneuvoon arkipäivinä ja 6 000 ajoneuvoon viikonlopun päivinä. Koronapandemian vaikutusten arvioidaan laskevan ajoneuvojen kokonaismääriä.

Graafi osoittee liikenteen määrää kehätiellä arkisin ja viikonloppuisin.

Kuva: Uudella Lahden eteläisellä kehätiellä liikkuu arkisin noin 10 000 ajoneuvoa.

Liikennemääriä seurataan jatkossakin

  • Nämä liikennemäärätiedot kertovat meille, että kehätie vastaa sille asetettuihin tavoitteisiin. Etenkin raskaan liikenteen, ja sitä myötä mm. vaarallisten aineiden kuljetukset, on saatu siirrettyä uudelle kehätielle siltä määrin, mikä on käytännössä järkevää. Vanhalle valtatielle tulee kuitenkin vielä jäämään jatkossakin paikallista raskasta liikennettä, toteaa projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastolta.

Liikennemääriä voi seurata reaaliajassa Fintraffic Oy:n seurantapalvelussa osoitteessa https://liikennetilanne.fintraffic.fi/.

Lisätiedot:

Projektipäällikkö Janne Wikström, Väylävirasto, puh. 029 534 3600, [email protected]

Projektipäällikkö Juha-Pekka Hämäläinen, Väylävirasto, puh. 029 534 3563, [email protected]

Seuraa hanketta:

www.vayla.fi/vt12letke    

https://www.facebook.com/vt12letke/  

www.twitter.com/vt12letke (@Vt12Letke)

 

Vt12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen tavoitteena on varmistaa sujuvampi ja turvallisempi liikenne valtatiellä 12 sekä edistää maankäytön ja elinkeinoelämän kehittymismah­dollisuuksia koko Lahden seudulla. Hankekokonaisuuteen kuuluu valtatie 12 Lahden eteläisen kehätien rakentaminen ja maantien 167 Lahden eteläisen sisääntulotien parantaminen.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.