null
null Liikennevirastoon neljä uutta rautateiden kunnossapidon aluevastaavaa

Liikennevirastoon neljä uutta rautateiden kunnossapidon aluevastaavaa

Julkaistu 16.10.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston rautateiden kunnossapidon aluetoiminnassa aloittaa syyskuun alussa neljä asiantuntijaa. He työskentelevät kunnossapitotoimialan radanpitoyksikössä, joka vastaa rataverkon, sen laitteiden, rakennusten ja rakennelmien kunnossapidosta sekä niihin liittyvistä viranomaistehtävistä ja maankäytön edunvalvonnasta. Aluevastaavat ottavat hoitaakseen osan aiemmin rataisännöitsijöille ulkoistettuna olleista viranomaistyyppisistä tehtävistä.

Kaikkien aluevastaavien tehtäviin kuuluvat alueelliset radanpitoon liittyvät viranomaistehtävät ja -luvat, viranomaisyhteistyö, rakentamis- ja kunnossapitotehtävien yhteensovittaminen sekä kunnossapidon operatiivinen valvonta (sisältäen muun muassa turvallisuusjohtamisen, sopimusten hallinnan, isännöintiorganisaation ohjaamisen, erillishankintojen teettämisen ja kilpailutustehtävät). Aluevastaavat toimivat työpareina kunnossapidon aluepäälliköiden kanssa ja ovat heidän sijaisiaan. Aluepäälliköt ovat vastuussa rautateiden kunnossapidosta omilla alueillaan entiseen tapaan.

Etelä-Suomen aluevastaavana Helsingissä aloittaa radanpidon kehittämispäällikkö Jukka Valjakka, joka työskentelee myös koko radanpitoyksikön varapäällikkönä. Valjakan erityisenä vastuualueena on radan hoidon ja ylläpidon kehittäminen. Valjakka ohjaa rautatiekunnossapidon valtakunnallista valvontaa vastaten koko prosessista. Lisäksi Valjakan tehtäviin kuuluvat Kehäradan turvavalvomotoiminnan kehittämis- ja tilaajatehtävät sekä turvavalvomotyöryhmän projektipäällikkyys.

Länsi-Suomen aluevastaavaksi Tampereelle on valittu Heikki Virtanen. Aluevastaavan tehtävien lisäksi Virtasen tehtäviin kuuluu valtakunnallisten ylläpitotöiden teettäminen Tommi Kämpin varahenkilönä. Tässä työssä Virtanen on vastuussa kohteiden operatiivisen toteuttamisen organisoinnista ja toiminnan valvonnasta. Lisäksi Virtanen on varahenkilönä vastuussa kunnossapitotoimialan vastuulla olevista materiaalivarauksista ja toimitusasioista. Virtasen tehtäviin kuuluvat lisäksi osallistuminen rataverkon kuntotiedon hallintaan, radantarkastustoimintaan ja valtakunnallisiin kiskonhionnan hankintatehtäviin.

Itä-Suomeen Lappeenrantaan aluevastaavaksi on nimitetty Markku Ahtiainen. Aluevastaavan tehtävien lisäksi Ahtiainen osallistuu erikoisrakenteiden ja laitteiden kunnossapitoon, radanpidon materiaalikäyttöön ja varaosahallintaan. Tulevaisuudessa Ahtiaisella on valtakunnallinen merkkisiivouksen teettämisvastuu.

Pohjois-Suomen aluevastaavaksi Ouluun on valittu Simo Oinonen. Aluevastaavan tehtävien lisäksi Oinosella on valtakunnallinen koordinointivastuu radanpidon rakennusten kunnossapitoasioista ja rautatiealueelle myönnettävien lupien hallintaprosessista. Lisäksi Oinonen myöntää tasoristeyslupia valtakunnallisesti. Oinonen on myös koordinointivastuussa väylätietoyksikölle rataverkon kuntoon ja kuntotietoon liittyvissä rekisteriasioissa.