null
null Liikenneviraston ympäristöohjelma päivitetty: väylien kehittämisellä ja ylläpidolla tähdätään liikenteen päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen

Liikenneviraston ympäristöohjelma päivitetty: väylien kehittämisellä ja ylläpidolla tähdätään liikenteen päästöjen vähentämiseen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen

Julkaistu 15.11.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on päivittänyt ympäristöohjelmaansa vuosille 2017-2020. Päivitetyn ohjelman tavoitteissa ja toimenpiteissä korostuvat ilmastonmuutoksen hillintä ja liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Viime vuonna julkaistun kansallisen ilmasto- ja energiastrategian myötä linjauksena on tehdä koko liikennejärjestelmästä pitkällä aikavälillä erittäin vähäpäästöinen.

Syksyinen kuva, jossa moottoritie kuvattu kullaruskeiden koivun lehtien takaa.

Tavoitteissa korostuu liikenteen kasvun ohjaaminen ympäristön kannalta edullisempiin kulkumuotoihin, erityisesti kaupunkiseuduilla. Tällä vähennetään liikenteen hiilidioksidipäästöjä, ilman laatua heikentäviä päästöjä sekä liikenteen muita ympäristöhaittoja.

Ilmastotavoitteiden lisäksi ympäristöohjelmassa kerrotaan, mitä Liikennevirasto aikoo tehdä maanteiden pohjavesiriskien ja liikenteen meluhaittojen vähentämiseksi.

Tulevina vuosina lisätään tietoa myös satavuotiaan Suomen liikenneväylillä olevista arvokkaista kohteista kulttuurihistoriaa, maisemaa ja luonnon monimuotoisuutta vaalien.

Meriliikenteessä pyritään kaikin tavoin ehkäisemään vakavien ympäristöonnettomuuksien syntyminen. Meriliikenteen ohjauksella ja sen kehittämisellä on tässä työssä merkittävä rooli.

Näiden päämäärien saavuttamiseksi Liikenneviraston tehtävänä on kehittää ja ylläpitää Suomen liikennejärjestelmää siten, että se tukee tasapainoista aluerakennetta ja eheää yhdyskuntarakennetta. Reunaehtoina liikennejärjestelmän tulee lisäksi olla ekotehokas ja ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittava.

Suurin osa aiemmista toimenpiteistä on edennyt suunnitellusti

Päivitetyssä ohjelmassa on tarkasteltu edellisen ympäristöohjelman toteutumista vuosina 2015 ja 2016. Vuoden 2015 aikana 86 % ja vuoden 2016 aikana 78 % esitetyistä toimenpiteistä eteni suunnitellusti. Parhaiten toteutuivat ilmastonmuutokseen, ilman laatuun sekä Itämereen liittyvät toimenpiteet. Heikoiten saatiin edistettyä materiaaleihin ja jätteisiin, pinta- ja hulevesiin sekä meluun ja tärinään liittyviä toimenpiteitä. Toteutumatta jääneet toimenpiteet on kuitenkin suunniteltu toteutettavan päivitetyn ympäristöohjelman aikana.

Liikenneviraston ympäristöohjelma 2017-2020

Lisätietoja:
ympäristöpäällikkö Tuula Säämänen, p. 029 534 3916 tai [email protected]