Takaisin

Liikenneviraston Turun toimipisteelle on myönnetty Green Office -sertifikaatti

Liikenneviraston Turun toimipisteelle on myönnetty Green Office -sertifikaatti

Julkaistu 16.6.2015

Liikenneviraston Turun toimipisteelle on myönnetty Green Office -sertifikaatti WWF:n suorittamassa toimistotarkastuksessa 10.6.2015.

"Olen todella iloinen ja tyytyväinen siitä, että ensimmäisen toimistotarkastus sujui hienosti ja saimme sertifikaatin Turkuun. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin", kommentoi Liikenneviraston Green Office -tiimin vetäjä Anne Janhonen.

"Sertifikaatti kannustaa jatkamaan pieniä arjen ekotekoja, kuten kestomukien käyttöä ja valojen sammuttamista. Paljon kiitoksia koko Turun toimiston väelle - ja erityisesti Green Office -tiimissä mukana olevalle Kirsi Vuoriselle", Anne jatkaa.

Kyseessä oli Liikenneviraston ensimmäinen toimistotarkastus. Seuraava WWF:n toteuttama toimistotarkastus on Liikenneviraston päätoimipisteellä Pasilassa elokuussa.

Turun toimistotarkastuksessa WWF:n tarkastaja kävi läpi muun muassa toimiston arviointilomakkeen sekä muita tarvittavia tietoja ympäristöohjelmasta ja ympäristöasioiden huomioimisesta toimiston arjessa. Lisäksi tarkastaja varmisti, että WWF:n Green Office -sertifikaatille asettamat kriteerit täyttyvät.

Turun toimiston indikaattoreiksi valittiin yhdessä WWF:n edustajan kanssa toimistopaperin sekä ostosähkön kulutus. Lisäksi yhtenä indikaattorina on kulutustapamittari -kyselyn toteuttaminen viraston henkilöstölle vuosittain. Vuodelta 2015 toimistopaperin ja sähkön kulutuksesta kerätään toteumatiedot, jotka muodostavat lähtötason ja tämän jälkeen seuraavalle vuodelle asetetaan numeeriset tavoitteet kulutuksen vähentämiseksi.

Green Officea varten Liikennevirastossa on koottu käytännönläheinen ympäristöohjelma, joka sisältää erilaisia toimenpiteitä ympäristöystävällisemmän toimiston puolesta.


reaktionapit