Hyppää sisältöön

Liikenneviraston rooli joukkoliikenteessä selkiytyi

Julkaistu 3.2.2012

Tehtävänjaon tavoitteena on joukkoliikenteen ylläpitäminen ja kehittäminen osana liikennejärjestelmää määriteltyjen palvelutasotavoitteiden edellyttämällä tavalla. Vuoden 2012 aikana ministeriö valmistelee lainmuutokset niin, että kirjeessä määritellyt tehtävät voidaan pysyvästi siirtää Liikennevirastolle.

- Tämä tarkoittaa, että joukkoliikenteen asema Liikenneviraston liikennejärjestelmätoimialalla selkeytyy. Liikennevirastolla on nyt mahdollisuus profiloitua valtakunnallisena joukkoliikenteen toimijana ja vaikuttaa joukkoliikenteen edistämiseen yhdessä muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa. Odotukset joukkoliikenteen tehtävien haltuunotolle ovat korkealla, sillä etenkin linja-autoala on ollut voimakkaan muutoksen alla uuden joukkoliikennelainsäädännön ja sen käynnissä olevan soveltamisen takia. Tehtävää on paljon, kun alan toimijoiden on luotava yhdessä uudet toimintamallit ja samalla vastattava liikenne- ja ilmastopoliittisiin tavoitteisiin, kertoo johtava joukkoliikenteen asiantuntija Marja Rosenberg.

Joukkoliikennetehtävät Liikennevirastossa

Liikenneviraston joukkoliikennetehtävät jakaantuvat seuraaviin kokonaisuuksiin:

1. Liikenteen järjestäminen, palvelutason määrittäminen ja seuranta
2. Joukkoliikenteen rahoitus
3. Joukkoliikenteen kehittäminen
4. Joukkoliikenteen vaatimat tietojärjestelmät ja tilastointi
5. Yhteydenpito toimivaltaisiin viranomaisiin ja sidosryhmiin
6. Liikkumisen ohjauksen koordinointi ja valtionavustusten jakaminen

Joukkoliikenteen kehittämistoimet

Vuoden 2012 tärkeimmät kehittämistoimet joukkoliikenteessä ovat:

• tietojärjestelmien esiselvitys
• palvelutasomäärittelyjen analyysi ja seurantamenettelyn määrittäminen
• rahoituksen ja sen seurannan kehittäminen
• uusien järjestämistapamallien edellyttämien selvitysten laatiminen

- Tämän ja lähivuosien kehittämistoimilla tähdätään vuoteen 2014, jonka aikana ensimmäiset joukkoliikennelain siirtymäkauden sopimukset umpeutuvat ja otetaan käyttöön uusia joukkoliikenteen järjestämistapoja, Rosenberg kertoo. Toimivaltaiset viranomaiset, joita ovat ELY-keskukset sekä 25 kaupunkia tai kaupunkiseutua järjestävät sen jälkeen joukkoliikennepalvelut joko markkinaehtoisesti tai kilpailuttamalla. Liikenneviraston rooli on toisaalta ohjata ELY-keskuksia yhtenäisten toimintatapojen sekä hankinta- ja sopimusmallien kehittämisessä ja toisaalta varmistaa, että käytettävissä on tietokannat ja järjestelmät, joille matkustajia palvelevat info- ja maksujärjestelmät pohjautuvat.

Liikennevirasto perustaa Joukkoliikenteen yhteistoimintaryhmän, johon kutsutaan avaintoimijat edistämään joukkoliikenteen kehittämistoimien toteuttamista. Ryhmän puheenjohtajan toimii johtava joukkoliikenneasiantuntija Marja Rosenberg.

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.