Takaisin

Liikenneviraston Raideakatemia ja Tampereen teknillinen yliopisto kouluttavat rautatiealan osaajia

Liikenneviraston Raideakatemia ja Tampereen teknillinen yliopisto kouluttavat rautatiealan osaajia

Julkaistu 7.9.2011

Rautatiesuunnittelun erikoisopintojaksolla aloittaa syyskuussa120 osallistujaa. Heistä puolet on rautatietekniikasta kiinnostuneita yliopisto- ja ammattikorkeakouluopiskelijoista, puolet rautatiealan tai sitä lähellä olevien alojen käytännön työtehtävissä toimivia.

–Väylänpidon korkeatasoinen ja kustannustehokas kehittäminen varmistetaan vain riittävällä osaamisella ja uusien osaajien kouluttamisella. Erityisesti hyvin pitkäikäisiksi tarkoitettujen ratarakenteiden tapauksessa onnistuneilla suunnitteluratkaisuilla voidaan saavuttaa merkittäviä investointi- ja kunnossapitosäästöjä, sanoo professori Pauli Kolisoja Tampereen teknillisen yliopiston rakennustekniikan laitoksesta.

Laitoksen maa- ja pohjarakenteiden yksikkö on yhdessä Liikenneviraston Raideakatemian kanssa toteuttanut rautatiesuunnittelun erikoisopintojakson ensimmäisen kerran vuonna 2007. Tuolloin koulutus sai suuren suosion. Nyt käynnistyvään toiseen toteutukseen osallistuu infrastruktuurirakentamisen tilaajia, suunnittelutoimistoja, urakoitsijoita ja muita alan palveluntuottajia.

Opintojakson kouluttajina toimivat kunkin käsiteltävän aihealueen parhaat kotimaiset asiantuntijat. He edustavat laajasti kaikkia alan toimijoita tutkimuksesta ja opetuksesta tilaajiin ja eri osa-alueiden palveluntuottajiin.
–Varsinaisen asiasisältönsä lisäksi opintojakso tarjoaa erinomaisen tilaisuuden alan opiskelijoiden ja käytännön toimijoiden keskinäiselle verkostoitumiselle, Kolisoja toteaa.

Loppukevääseen 2012 jatkuva kurssi koostuu kahdestatoista noin kolmen viikon välein järjestettävästä seminaaripäivästä sekä yhdestä harjoitustöiden esittelypäivästä. Koska opintojakson osallistujajoukko kattaa maantieteellisesti lähes koko Suomen, järjestetään puolet seminaaripäivistä TTY:llä Tampereella ja puolet pääkaupunkiseudulla.

Opintojakso käynnistyy Tampereella keskiviikkona 7.9.2011. Ensimmäisen seminaaripäivän avauspuheenvuoron pitää Liikenneviraston ylijohtaja Kari Ruohonen. Hän käsittelee rautatiealan koulutustarpeita ajankohtaisten raideliikenneverkoston kehityshankkeiden näkökulmasta. Paikalla ovat Liikenneviraston johtajistosta myös Markku Nummelin, Harri Yli-Villamo, Jukka Ronni sekä yksikön päälliköt Heli Mattila ja Jussi Lindberg. He pureutuvat puheenvuoroissaan rautatiesuunnittelun prosessiin ja rautatietekniikan kokonaisuuteen sekä tarkastelevat rautatieliikennettä osana koko liikennejärjestelmää.
 

Lisätietoja:

Tampereen teknillinen yliopisto, professori Pauli Kolisoja, puh. 040 585 1025, pauli.kolisoja(at)tut.fi

Liikennevirasto, Raideakatemian koulutus- ja kehittämispäällikkö Seija Hietanen, puh. 020 637 3967, seija.hietanen(at)liikennevirasto.fi

 


reaktionapit