Takaisin

Liikenneviraston organisaatio uudistuu

Liikenneviraston organisaatio uudistuu

Julkaistu 28.4.2015

Liikenneviraston organisaatio muuttuu 1.5.2015 alkaen. Muutoksen tavoitteena on edelleen tehostaa strategisten tavoitteiden toteutumista. Merkittävin muutos on, että suunnittelusta ja investointihankkeiden toteutuksesta muodostetaan uusi toimiala. Myös johtoryhmän jäsenten vastuualueissa tapahtuu muutoksia.

"Vastaamme tällä muutoksella niihin tarpeisiin, joita on tullut esille sekä omissa että
sidosryhmiemme kanssa käydyissä keskusteluissa. Suunnittelun ja hankkeiden uusi organisointi on luonteva tapa varmistaa asioiden kokonaisvaltainen valmistelu ja toteutus", kertoo pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Toimialat ja niiden vastuualueet ja vetäjät ovat 1.5.2015 alkaen seuraavat

Toiminnan ohjaus vastaa talouden ja tulosohjauksen, oikeuden ja hankinnan sekä
henkilöstöhallinnon kokonaisuuksista. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Raimo Tapio.

Suunnittelu ja hankkeet -toimialalle on keskitetty suunnittelu ja projektien toteuttaminen. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Rami Metsäpelto. Hankkeet-toimialan nykyinen ylijohtaja Kari Ruohonen jää eläkkeelle kesällä 2015.

Väylänpito vastaa mm. väylien kunnossapidosta ja viranomaistehtävistä sekä ELY-keskusten liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueiden ohjauksesta. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Mirja Noukka.

Liikenne ja tieto vastaa viraston tietopalveluista, -varannoista ja -hallinnosta, liikenteen palveluista sekä operatiivisesta liikenteenhallinnasta. Toimialan ylijohtajana jatkaa Tiina Tuurnala.

Lisäksi strategia- ja viestintätoimintojen tehtävät laajenevat.

Strategiatoiminnon yhteyteen tulee lisäksi asiakkuustoiminta, T&K ja kansainväliset asiat. Kehitysjohtajana jatkaa Sinikka Hartonen.

Viestinnän yhteyteen perustetaan uutena kokonaisuutena yhteiskuntavastuu. Toiminnasta vastaavana johtajana jatkaa Helena Marjaranta.


reaktionapit