null
null Liikenneviraston meriliikenteen ja tieliikenteen ohjaukset mukana Pelastusopiston KriSu 2016K -johtamisharjoituksessa

Liikenneviraston meriliikenteen ja tieliikenteen ohjaukset mukana Pelastusopiston KriSu 2016K -johtamisharjoituksessa

Julkaistu 19.02.2016

Pelastusopisto järjesti 15.–17.2.2016 johtamisharjoituksen KriSu 2016K. Liikenneviraston meriliikenteen ja tieliikenteen ohjaukset olivat harjoituksissa tärkeissä rooleissa. Laajamittainen harjoitus toteutettiin nyt kymmenennen kerran ja siihen osallistui pelastustoimen organisaation lisäksi useita yhteistyökumppaneita eri viranomaisorganisaatioista.

Meriliikenteen ohjauksen Saimaa Vessel Traffic Service (VTS) osallistui kahteen harjoitukseen. Ensimmäisessä harjoituksessa Saimaa VTS vastaanotti hädässä olevan aluksen hätäkutsun ja välitti sen hätäkeskukseen. Tämän jälkeen VTS toimi tiedon välittäjänä hädässä olevan aluksen ja pelastusta johtavan viranomaisen välillä, kunnes osapuolet saivat suoraan yhteyden toisiinsa. Tietoa välitettiin molempiin suuntiin esimerkiksi hätäpaikasta, uppoamisvaarasta, tulipalosta aluksessa, lastista, päästöistä, henkilövahingoista, tarvittavasta lääkärinavusta, evakuoinnista sekä pelastuksen antamista ohjeista laivoille. Toiseen harjoitukseen kuului myös ”Man Over Board” tilanne jolloin VTS sulki väylän alusliikenteeltä. Molemmat harjoitukset kestivät noin kaksi tuntia. VTS:ssä oli kaksi operaattoria hoitamassa hätäradioliikennettä sekä tarkkailija Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta.

Tieliikennekeskus oli myös mukana kahdessa eri harjoituksessa. Maanantaina harjoiteltiin tilannetta Tampereen tieliikennekeskuksen ja pelastusopiston kanssa liittyen kuvitteelliseen lento-onnettomuuteen Joensuussa, missä Airbus A320 putosi Juvalla tielle 6. Tiistaina Helsingin tieliikennekeskus ja pelastusopisto harjoittelivat Vuosaaren tietunnelissa tapahtunutta raskaan ajoneuvon ja kahden henkilöauton välistä onnettomuutta, jossa raskas ajoneuvo syttyi palamaan. Harjoitus toteutettiin Virvellä (viranomaisverkko) ja välittämällä kuvaa tieliikennekeskuksen ja pelastusopiston välillä.

Yhteistyö tiivistä harjoituksien ulkopuolellakin

Yhteistyö pelastusopiston ja Liikenneviraston tieliikennekeskuksen kanssa on syventynyt myös muulla tavoin vuodesta 2015 alkaen. Pelastusopiston päällystökurssien opetusohjelmassa on ollut mukana osuus tieliikenteen häiriöistä ja liikenteenhallinnasta. Käytännössä tieliikennekeskus käy vuosittain opistolla luennoimassa näistä aiheista ja viranomaisyhteistyöstä. Myös tulevaisuudessa tieliikennekeskus on vahvasti mukana Krisu – harjoituksissa ja muissa pelastusopiston tapahtumissa.

Lisätietoja
Meriliikenteenohjaus yksikön päällikkö Thomas Erlund, p. 029 534 3213
Liikennekeskuspäällikkö Mika Jaatinen, p. 029 534 3649


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.