Takaisin

Liikenneviraston merikartoituksessa tehdään työtä nyt ISO-sertifikaatin tasoisesti

Liikenneviraston merikartoituksessa tehdään työtä nyt ISO-sertifikaatin tasoisesti

Julkaistu 12.10.2011

Liikenneviraston merikartoitus sai koko toiminnalleen tänä syksynä kansainvälisen ISO 9001 -sertifikaatin. Se on laatusertifikaatti, joka takaa merikartoitustoiminnan laadun, tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden.

– Merikartoituksen toimintajärjestelmää alettiin rakentaa selvittämällä, mitä oikeastaan teemme ja miten työmme liittyvät toisiinsa, merikartoitusosaston johtaja Rainer Mustaniemi kertoo. Lisäksi haluttiin seurata kollegoiden viitoittamaa tietä: esimerkiksi Ruotsissa ja Norjassa merikartoitusorganisaatioiden toiminta on jo vuosia sitten sertifioitu samaisten ISO-standardien pohjalta. – Pohdimme, teemmekö työtämme oikein ja miten hyvin kokonaisuus toimii. Keräsimme asiakkailta palautetta saadaksemme selville, millaista laatua vesiliikennettä käyttävät tarvitsevat. Miten saisimme toteutettua parhaiten laatujärjestelmämme idean? Miten kontrolloimme tätä laatujärjestelmää, jotta laatu säilyy?

Laatu on merikartoituksen toiminnan reunaehto

– Toimintajärjestelmämme suurin hyöty on se, että se varmistaa toiminnan laadun, tehokkuuden ja asiakaslähtöisyyden. Se muodostaa johtamisen ja ohjauksen kehikon, jonka sisällä etsitään systemaattisesti kehityskohteita ja hallitaan riskejä. Kaikki tähtää siihen, että puutteet tai virheet merikartoissa tai niihin liittyvissä palveluissa havaitaan ennen kuin ne aiheuttavat merenkulkijoille tai muille vesilläliikkujille vahinkoa, Mustaniemi kertoo. – Merikartoituksen toiminnalla on välitön vaikutus liikenneturvallisuuteen, joten tämä laatusertifikaatti sopii meidän toimintaamme erinomaisen hyvin, Mustaniemi pohtii.

Jatkossa merikartoituksessa tehdään työtä toimintajärjestelmän mukaan ja myös kehitetään toimintaa. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta, mutta tarkastusauditointeja tehdään toki säännöllisesti vuosittain.


reaktionapit