null Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistumassa

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelma valmistumassa

Julkaistu 07.05.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikenneviraston meluntorjunnan toimintasuunnitelman 2018-2023 luonnos on valmistunut. Suunnitelmassa on päivitetty edellistä, vuodet 2013-2018 kattavaa toimintasuunnitelmaa, ja siinä on kuvattu Liikenneviraston strategia melun vähentämiseksi maanteiden ja rautateiden varrella, sekä toimenpiteet seuraavan viiden vuoden ajalle.

Tutuin meluntorjuntakeino on väylien varrelle rakennettavat meluesteet, mutta myös muita keinoja tarvitaan. Nyt päivitetyn toimintasuunnitelman toimenpiteissä onkin pyritty huomioimaan eri torjuntakeinojen laaja kirjo, jolloin melupäästöön ja melun leviämiseen vaikutetaan useammalla tavalla.

Toimintasuunnitelmassa on nostettu esiin 53 meluntorjuntakohdetta, 40 maantieverkolla ja 13 rautatieverkolla, joihin on suunniteltu alustavat meluntorjuntatoimet. Muita keskeisiä toimenpiteitä ovat melupäästöön vaikuttaminen, jota rautateillä voidaan tehdä esimerkiksi kiskonhionnalla ja junakalustoa kehittämällä, ja maanteillä esimerkiksi vähämeluisilla päällysteillä ja nopeusrajoituksilla. Lisäksi toimenpiteenä on matalan meluesteen hyödyntäminen ja meluntorjunnan suunnitteluperiaatteiden yhtenäistäminen.

Mielipiteitä kerätään toukokuussa

Toimintasuunnitelman luonnos on nähtävillä Liikenneviraston internetsivulla https://www.liikennevirasto.fi/ymparisto/melu-tarina toukokuun ajan, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus antaa mielipiteensä. Mielipiteen voi esittää kirjallisena alla nimetyille yhteyshenkilöille.

Palautteen käsittelyn jälkeen lopullinen toimintasuunnitelma julkaistaan kesäkuussa 2018.

Toimintasuunnitelma: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2018_meluntorjunnan_toimintasuunnitelma_lv_web.pdf

Hankekortit: https://julkaisut.liikennevirasto.fi/pdf8/lr_2018_meluntorjunnan_hankekortit_lv_web.pdf

Lisätietoja ja palautteet:

Erkki Poikolainen, melu- ja tärinäasiantuntija, Liikennevirasto, 029 534 3973, [email protected]

Anne Kangasaho, osastopäällikkö, Sitowise Oy, 020 747 6191, [email protected]

https://www.liikennevirasto.fi/ymparisto/melu-tarina