null
null Liikenneviraston kiinteistötoimintalinjat selvillä vuoteen 2021 saakka – virasto luopuu sadoista vuokrasopimuksistaan

Liikenneviraston kiinteistötoimintalinjat selvillä vuoteen 2021 saakka – virasto luopuu sadoista vuokrasopimuksistaan

Julkaistu 18.10.2016
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto on laatinut vuoteen 2021 ulottuvan linjauksen kiinteistövarallisuutensa hallinnasta. Toimintalinjauksen mukaan Liikennevirasto luopuu tulevina vuosina yli 800 vuokrasopimuksestaan. Liikenneviraston kiinteistötoiminnan tarkoituksena on tukea viraston ydintehtävien toteuttamista ja strategisten päämäärien saavuttamista.

Käytännössä viraston kiinteistö- ja ympäristöyksikkö sekä muut yksiköt yhdessä ELYjen kanssa hoitavat väylähankkeiden vaatimat maa-alueiden hankinnat ja kiinteistöjen ylläpidon, mutta myös tarvittaessa olemassa olevista kiinteistöistä luopumisen. Tämän toiminnan selkärangaksi Liikennevirasto laatii ajoittain kiinteistötoimintalinjat, jossa määritellään valtion vastaavaa strategiaa tukevat toimintalinjaukset Liikenneviraston kiinteistötoiminnalle.

Liikennevirasto hankkii myös uusia maa-alueita väylähankkeita varten. Maanhankinta toteutetaan yhteistyössä ELY-keskusten kanssa. Tähän toimintaan kuluu vuosittain noin 24 miljoonaa euroa. Summa koostuu maanomistajille maksettavista korvauksista sekä Maanmittauslaitoksen toimitusmaksuista.

Kiinteistöomaisuudesta luovutaan hallitusti

Valtion kiinteistöstrategian mukaan valtion virastot saavat pitää hallinnassaan vain toiminnalleen välttämättömät kiinteistöt. Jos kiinteistölle ei ole perusteltua käyttötarkoitusta, siitä on luovuttava.
Nyt julkaistussa toimintalinjauksessa määritellään, että Liikennevirasto luovuttaa väylänpidolle tarpeettomat kiinteistönsä Senaatti-kiinteistöille sekä Metsähallitukselle. Vuonna 2016 luovutettavia kiinteistöjä on 107 kappaletta. Liikennevirasto luopuu tulevina vuosina myös yli 800 vuokrasopimuksestaan.

Vain ani harvoin Liikennevirasto myy kiinteistöjään (maa-alueita ja niillä olevia rakennuksia) yksityisille. Tällöin on yleensä kyse siitä, että jokin yritys tarvitsee nopeasti lisää maata tai myytävä alue on kaavassa esimerkiksi tontin osa.

”Liikennevirastolla ei ole resursseja käydä kauppaa yksityisten kanssa. Tästä syystä me luovutamme kiinteistömme Senaatille tai Metsähallitukselle ja heidän myyntiorganisaationsa hoitavat kaupanteon”, kiinteistöpäällikkö Pekka Korhonen Liikennevirastosta kertoo.

Kiinteistöistä luopuminen on hidas prosessi. Liikennevirasto pyytää ELYiltä ja rataisännöitsijöiltä ehdotuksia kiinteistöistä, joista voisi luopua. Tämän jälkeen alueet katselmoidaan, jottei vahingossa luovutettaisi sellaisia kiinteistöjä, joilla sijaitsee esimerkiksi rataverkolle välttämättömiä turvalaitteita tai muita teknisiä laitteita. Huolellisen työn tuloksena Liikennevirasto pystyy luovuttamaan noin 100 kohdetta vuodessa. Pääosin luovutettavat kohteet ovat rautatiekiinteistöjä. Maanteihin- ja vesiväyliin liittyvät kiinteistöt on jo perattu hyvin.

”Liikennevirasto päivittää myös kaikki kiinteistövuokrasopimuksensa lähivuosina. Vuokrasopimuksista luovutaan vähitellen tai ne siirretään hallitusti toisille valtion toimijoille kiinteistöjen mukana”, Korhonen sanoo.

Lisätietoja:
Kiinteistöpäällikkö Pekka Korhonen, p. 029 534 3544 tai [email protected]
Liikenneviraston kiinteistötoimintalinjat 2016-2021