Takaisin

Liikenneviraston kesätöissä asiantuntijauran alkuun

Liikenneviraston kesätöissä asiantuntijauran alkuun

Julkaistu 25.5.2016

Liikennevirasto työllistää tänäkin kesänä noin 25 opiskelijaa monipuolisiin tehtäviin. Harjoittelupaikka Liikennevirastossa on monelle ensimmäinen oman alan työ, jossa pääsee harjoittelemaan asiantuntijatyötä.

$mainPictureAltText.data

Kevään ja alkukesän aikana Liikennevirastolla aloittaa yhteensä noin 25 harjoittelijaa. Harjoittelupaikkoja on monipuolisissa tehtävissä eri paikkakunnilla ja eri toimialoilla, aina hallintotehtävistä kunnossapitoon. Suurin osa harjoittelijoista on loppuvaiheen opiskelijoita, joista osa tekee myös lopputyönsä Liikennevirastolle. Lisäksi ELY-keskuksiin on palkattu ensimmäisten vuosikurssien opiskelijoita, tavoitteena tukea suuntautumista infra-alalle.

Liikenneviraston harjoittelijoille järjestetään yhteinen perehdyttämistilaisuus ja lisäksi jokainen yksikkö perehdyttää harjoittelijan omaan yksikköön ja työtehtäviin. Monelle opiskelijalle harjoittelupaikka Liikennevirastossa on ensimmäinen oman alan työ. Liikennevirastolla ollaan kiinnostuneita opiskelijoiden tuoreista ideoista ja harjoittelijoille maksetaan suositusten mukaista palkkaa vuosikurssin ja aiemman alan työkokemuksen mukaisesti.

”Meillä harjoittelijat pääsevät tekemään mielekkäitä työtehtäviä ja todella opettelemaan asiantuntijatyötä. Siitä olemmekin saaneet paljon positiivista palautetta. Samalla harjoittelijat tuovat meille tuoreinta tietoa ja osaamista”, sanoo Liikenneviraston henkilöasiantuntija Noora Tulemo.

Liikennevirastossa tehdään kesän lopuksi kysely kesäharjoittelijoille ja järjestetään palautetilaisuus, jossa kerätään kehitysideoita tulevaisuuden varalle. Kaikilla kesäharjoittelijoilla työt eivät kuitenkaan pääty syksyn tullessa, vaan osa jatkaa töitä opintojen ohella osa-aikaisesti.

Lisätiedot

Hallintojohtaja Hannu Mäkikangas, p. 029 534 3184 tai etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Liikennevirasto työnantajana

Harjoittelupaikat opiskelijoille


reaktionapit