Hyppää sisältöön

Liikenneviraston jäänmurtaja myydään Arctia Icebreaking Oy:lle

Julkaistu 5.3.2015

LVM:n tiedote, julkaistu 5.3.2015

Liikenneviraston tilaama, rakenteilla oleva jäänmurtaja myydään Arctia Icebreaking Oy:lle. Valtioneuvosto antoi suostumuksensa myyntiin 5. maaliskuuta. Arctia Icebreaking Oy on Arctia Shipping Oy:n tytäryhtiö.

Talouspoliittinen ministerivaliokunta linjasi 25.11.2014, että liikenne- ja viestintäministeriön tulee aloittaa valmistelut Liikennevirastolle tilatun jäänmurtajan myymiseksi. Jäänmurtajan omistaminen ei kuulu viraston ydintehtäviin, vaan sen tehtävänä on talvimerenkulun edellytysten turvaaminen jäänmurtajapalveluita tilaamalla. Valtiolla on jo olemassa jäänmurtajapalveluita tuottava valtionyhtiö Arctia Shipping, jonka aluskantaa uusi jäänmurtaja täydentää.

Jäänmurtaja myydään käyvästä arvosta. Käypä arvo määritellään pyytämällä kaksi riippumatonta asiantuntijalausuntoa.

Liikennevirastolle myönnettiin vuonna 2013 yhteensä 128 miljoonan euron sopimusvaltuus jäänmurtajan hankintaan. Jäänmurtajan hankintaan on myönnetty EU:n TEN-T-tukea 24 miljoonaa euroa osana ruotsalaisten koordinoimaa WINMOS-hanketta.

Omistusoikeus jäänmurtajaan siirtyy Arctia Icebreaking Oy:lle vasta, kun aluksen rakentamissopimuksen mukainen toimitus ja hyväksyminen on saatettu loppuun. Rakentamissopimuksen mukainen toimituspäivä on 11.1.2016.

Ministeri Risikko: Itämeren jäänmurto turvataan

- Valtion ensisijaisena tavoitteena on turvata Suomen elinkeinoelämän kuljetusten turvaaminen kustannustehokkaasti Itämerellä. Arctia Icebreaking Oy:n kanssa tehtävään sopimukseen on tarkoitus tulla velvoite pitää uusi murtaja mukana Itämeren jäänmurtopalvelua koskevissa tarjouskilpailuissa vuoden 2020 loppuun saakka, toteaa liikenne- ja kuntaministeri Paula Risikko.

- On järkevää, että jäänmurtajien omistus on keskitetty jäänmurtajapalveluita jo tuottavaan valtionyhtiöön. Liikennevirasto puolestaan kilpailuttaa jäänmurron palvelusopimukset budjettiraamien mukaisesti ja huolehtii että jäänmurto hoidetaan kustannustehokkaasti, sanoo Risikko.

- Kannustan myös Arctia Shippingiä miettimään toimintansa priorisoimista ja sitä, olisiko sen mahdollista vetäytyä kokonaan pois satamajäänmurtotoiminnasta, toteaa Risikko.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta