Takaisin

Liikenneviraston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Liikenneviraston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti julkaistu

Julkaistu 12.04.2016

Yhteiskuntavastuu on läsnä kaikessa Liikenneviraston toiminnassa ja päätöksenteossa. Liikenneviraston ensimmäinen yhteiskuntavastuuraportti Väylä vastuullisuuteen kokoaa yhteiskuntavastuun teemat, tavoitteet ja toimenpiteet yksien kansien sisälle.

Yhteiskuntavastuuraportin tavoitteena on kertoa avoimesti ja läpinäkyvästi Liikenneviraston toiminnan yhteiskunnallisista vaikutuksista. Yhteiskuntavastuuraportti noudattaa kansainvälistä GRI (G4)-ohjeistoa (core-taso).

- Ajatus vastuullisuusraportointiin mukaan lähtemisestä on syntynyt tarpeesta lisätä tietoa Liikenneviraston toiminnan vaikuttavuudesta. Vastuullisuustyö ei ole kuitenkaan alkanut alusta. Olemme nyt halunneet koota olemassa olevan tiedon selkeäksi kokonaisuudeksi kaikkien luettavaksi, sanoo Liikenneviraston vastuullisuusasiantuntija Katri Uimaniemi.

Liikenneviraston yhteiskuntavastuu on kiteytetty kuuteen teemaan, jotka läpileikkaavat Liikenneviraston strategiaa. Teemoja ovat: asiakaslähtöisyys; yhteiskunnallisen muutoksen rakentaminen ja tukeminen; kestävä liikkuminen, kuljettaminen ja väylänpito; vastuulliset hankinnat ja taloudenpito; turvallisuus ja henkilöstö.

Vastuullisuustyö näkyviin käytännön esimerkeillä

Liikenneviraston vastuulla on toimiva ja turvallinen maantie-, rautatie- ja vesiväyläverkosto sekä koko liikennejärjestelmän kokonaisvaltainen kehittäminen asiakkaiden tarpeiden mukaan. Merkittävänä väyläomaisuuden haltijana Liikenneviraston päätöksenteolla ja toiminnalla on laajat vaikutukset yhteiskunnan hyvinvointiin ja kasvuun sekä nyt että tulevaisuudessa.

- Toimintamme näkyy jokaisen suomalaisen arjessa joka päivä, sillä vastaamme omalta osaltamme Suomen liikennejärjestelmästä. Yhteiskuntavastuu ja avoimuus ovat kiinteä osa kaikkea toimintaamme ja lakisääteistä tehtäväämme. Yhteiskuntavastuuraportissa haluamme tuoda toimintamme vaikutuksia esiin läpinäkyvästi, sanoo Liikenneviraston pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Liikenneviraston yhteiskuntavastuuraporttiin on koottu toiminnan taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia sekä ympäristövaikutuksia. Raportissa käsitellään Liikenneviraston yhteiskuntavastuun teemoja käytännön case-esimerkkien kautta.

Lisätiedot:

Vastuullisuusasiantuntija Katri Uimaniemi, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3982

Viestintäjohtaja Miia Apukka, Liikennevirasto, puh. 0295 34 3020

Yhteiskuntavastuu Liikennevirastossa

Liikennevirasto mahdollistaa toimivat, tehokkaat ja turvalliset matkat ja kuljetukset.
www.liikennevirasto.fi
www.facebook.com/liikenneverkossa
www.twitter.com/liikennevirasto