Takaisin

Liikenneviraston avoin data liikenteen ja liikkujien käyttöön

Liikenneviraston avoin data liikenteen ja liikkujien käyttöön

Julkaistu 9.7.2014

Liikennevirasto tukee liikennettä ja liikkumista Suomessa tarjoamalla keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten ja yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Liikennevirastossa on valmistunut avoimen datan kehittämissuunnitelma, jonka mukaisesti tietoja avataan kaikkien käyttöön runsaasti lähivuosien aikana.

Digitraffic-palvelun avoimen datan rajapinnat avattiin vuoden 2014 keväällä kaikkien saataville. Ennen data on ollut vain sopimuskäyttäjien hyödynnettävissä, mutta nyt OpenDigitraffic-palvelun kautta kaikki käyttäjät saavat vapaaseen käyttöön muun muassa kelikamerakuvia sekä ajantasaisia liikenteen sujuvuus- ja häiriötietoja maantieverkosta.

Digitraffic-palvelua tullaan myös uudistamaan lähivuosien aikana, ja kehitystyössä otetaan huomioon palvelun käyttäjiltä tuleva palaute muun muassa tietosisällön ja rajapintojen osalta. Palvelu tulee jatkossa kattamaan kaikkien liikennemuotojen liikennetiedot, esimerkiksi kauppamerenkulun alusten AIS-sijaintiviestit sekä junaliikenteen täsmällisyystiedot.

Lisää avointa dataa

Liikenneviraston keräämiä liikenneverkkojen paikkatietoja avataan myös kaikkien hyödynnettäväksi. Tiedot tulevat saataville standardeihin rajapintoihin. Lisäksi latauspalvelun kautta käyttäjillä on mahdollisuus saada samat tiedot käyttöönsä paikkatietoformaatissa. Rajapinta- ja latauspalvelut avautuvat syksyllä 2014, ja alkuvaiheen aineistoja ovat muun muassa Digiroad Suomen katu- ja tieverkon aineisto, bussipysäkit, rataverkko ja tasoristeykset sekä elektroninen merikartta-aineisto. Jatkossa palveluihin tuodaan säännöllisin väliajoin uusia aineistoja kehittämissuunnitelman mukaisesti tie-, rata- ja meriväylien osalta.

Liikennevirasto tarjoaa myös Matka.fi -palvelun kehittäjärajapinnat joukkoliikenteen aikataulu- ja reittitietojen hyödyntämiseksi. Palvelu sisältää tiedot kotimaan juna-, lento- ja linja-autoliikenteestä.

Liikennevirasto pyrkii toimimaan aktiivisesti avoimen tiedon hyödyntäjien keskuudessa. Kehittäjiltä ja tiedon käyttäjiltä saatu palaute on ensiarvoisen tärkeää ja sen avulla voidaan parantaa tiedon laatua ja käytettävyyttä.

Digitraffic-palvelu

Muut Liikenneviraston tietoaineistojen verkkopalvelut


reaktionapit