null
null Liikenneviraston Antti Vehviläinen EIM:n uudeksi presidentiksi

Liikenneviraston Antti Vehviläinen EIM:n uudeksi presidentiksi

Julkaistu 20.11.2015
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

EIM:n yleiskokous valitsi tänään 20.11. yksimielisesti Liikenneviraston pääjohtajan Antti Vehviläisen EIM:n presidentiksi yhden vuoden toimikaudeksi. EIM on Euroopan rautatieinfrastruktuurin haltijoiden etujärjestö.

Lisäksi EIM:n yleiskokous valitsi Ruotsin Trafikverketin pääjohtajan Lena Erixonin EIM:n varapresidentiksi.

EIM:n presidentti Antti Vehviläinen kiitti EIM:n jäseniä heidän osoittamastaan luottamuksesta ja totesi: “Olen sitoutunut yhdessä muiden johtokunnan jäsenten kanssa siihen, että EIM auttaa infrastruktuurin haltijoita hyödyntämään mahdollisuutensa täysipainoisesti. EIM on sitoutunut toimimaan avoimesti ja yhteistyökykyisesti jäsenistönsä ja asiakkaidensa kanssa toimittaakseen korkeatasoista palvelua, innovatiivisia kuljetusratkaisuja ja auttaakseen rakentamaan tulevaisuuden eurooppalaista rautatieverkostoa."

EIM:n uusi varapresidentti Lena Erixon totesi: “Kuljetussektori kehittyy nopeasti ja asiakkaamme ja omistajamme odottavat meiltä enemmän. Meidän on edistettävä yhteistyötä ja vertailuun perustuvaa kehitystä sekä rautatiesektorin sisällä että muiden liikennemuotojen välillä, jotta voimme taata elinkykyisen liikennejärjestelmän Euroopan laajuisesti”.

Lena Erixon jatkoi: “EIM:llä on tärkeä rooli hoidettavanaan samalla kun se jatkaa erinomaisten palveluiden toimittamista jäsenistölleen”.

Yleiskokous antoi tukensa sille työlle ja saavutuksille, jotka EIM tuotti vuonna 2015. Samalla yleiskokous asetti kunnianhimoisen työsuunnitelman vuodelle 2016 ja eteenpäin, joka sisältää yhteistyötä EU-instituutioiden ja muiden sektorilla toimivien organisaatioiden kanssa.

Euroopan rautatieinfrastruktuurin haltijoiden etujärjestö (EIM) perustettiin vuonna 2002 edustamaan itsenäisten rautatieinfrastruktuurin haltijoiden näkemyksiä Euroopassa markkinoiden vapauttamisen jälkeen. EIM tarjoaa myös teknistä erityisosaamista eurooppalaisille toimijoille kuten Euroopan Rautatievirastolle (ERA). EIM päätavoite on edistää rautatieliikenteen kasvua ja avointa, tehokasta sekä asiakasorientoitunutta rautatieverkostoa. Lisätietoja: www.eimrail.org

Lisätiedot

Monika Heiming
Executive Director
Tel. +32 2 234 37 70
Email [email protected]