Takaisin

Liikennevirasto valitsi kaksi ehdokasta vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen urakkakilpailun ratkaisevaan vaiheeseen

Liikennevirasto valitsi kaksi ehdokasta vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen urakkakilpailun ratkaisevaan vaiheeseen

Julkaistu 30.4.2012

Tampereen tunnelihankkeen urakkakilpailu käydään vaiheittaisella hankintamenettelyllä, jonka viimeiseen vaiheeseen on valittu neljästä tarjoajaehdokkaasta kaksi. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jossa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Tarjousten ja yhteistyötilaisuuksien arviointien perusteella tarjouskilpailun viimeiseen vaiheeseen on valittu tarjouskonsortiot Peitsi ja Lemminkäinen. Tarjouskonsortioon Peitsi kuuluvat YIT Rakennus Oy, YIT Kiinteistötekniikka Oy, Pöyry Finland Oy ja Sito Oy. Tarjouskonsortio Lemminkäisen muodostavat Lemminkäinen Infra Oy, A-Insinöörit Suunnittelu Oy ja Saanio & Riekkola Oy. Molemmilla konsortioilla on vahva kokemus infra- ja tunnelirakentamisesta.

Toukokuun aikana molempien konsortioiden kanssa järjestetään lukuisia yhteistyötilaisuuksia, joissa käsitellään allianssihankkeen toteutusteknisiä ja kaupalliseen malliin liittyviä seikkoja. Tilaisuuksien jälkeen tarjoajat jättävät lopulliset tarjouksensa kesäkuun puolessa välissä. Tämän jälkeen tehdään yhteistyökumppanin lopullinen valinta.

Sujuvampaa liikennettä Tampereen Rantaväylälle

Nykyisellään Tampereen Rantaväylä (Paasikiventie–Kekkosentie) on ajoittain ruuhkainen ja häiriöherkkä sekä hajauttaa kaupunkirakennetta. Liikenne joutuu pysähtymään liikennevalojen ja suojateiden vuoksi, ja tämä heikentää liikenteen sujuvuutta. Liikenteen on ennustettu yhä kasvavan Santalahden ja Naistenlahden välisellä tieosuudella 15–28 % vuoteen 2030 mennessä.

Toteutettava tunneli poistaa liikennevaloliittymät ja suojatieylitykset. Liikenteen välityskyky väylällä paranee, kun ruuhkautuminen ja liikennevaloliittymistä aiheutuvat liikenteen häiriötilanteet vähenevät. Tästä hyötyvät kaupungin sisääntuloliikenne, julkinen liikenne sekä pitkämatkainen liikenne idästä ja lännestä. Tunnelin myötä myös onnettomuusherkkyys pienenee ja tien kunnossapito talviolosuhteissa helpottuu. Tunneli on merkittävä myös Tampereen kaupungin maankäytön ja keskustan kehittämisen kannalta, kun nykyisen väylän estevaikutus vähenee oleellisesti.

Kohti yhteisiä tavoitteita

Tampereen tunnelihanke on viides Suomessa allianssimallilla toteutettava hanke. Allianssimallissa urakan tilaaja sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Allianssi suunnittelee tiiviissä yhteistyössä sellaiset ratkaisut, joilla kyetään riskeihin varautuen yksimielisesti sopimaan hankkeen tavoitekustannus ja muut keskeiset tavoitteet. Liikennevirasto ja muut infra-alan tilaajat sekä alan palveluntuottajat ovat vakuuttuneita siitä, että allianssimallilla on mahdollisuus hallita vaativien projektien riskejä muita malleja paremmin sekä kyetä kustannustehokkaampiin ja laadukkaampiin projektitoimituksiin.


reaktionapit