null
null Liikennevirasto uusii rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmiä

Liikennevirasto uusii rautatieliikenteen kauko-ohjausjärjestelmiä

Julkaistu 25.02.2016

Liikennevirastossa on meneillään Länsi-Suomen rautatieliikenteen ohjausalueen kauko-ohjausjärjestelmän uusiminen. Uusi kauko-ohjausjärjestelmä mahdollistaa liikenteenohjaustyön muutoksen yksittäisen junan liikenteenohjauksesta koko liikennetilanteen hallintaan. Projekti kulkee nimellä TAKO ja sen on tarkoitus valmistua vuoden 2018 aikana.

TAKOn vaatimusmäärittely tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2009 ja nykyistä hankintaa varten määrittelytyötä tarkennettiin vuoden 2012 aikana. Samana vuonna Liikennevirasto solmi toteutussopimuksen Mipron kanssa. TAKO-uudistus kattaa Länsi-Suomen kauko-ohjausalueen Vaasaan saakka (kuva 1).

Kuva 1. TAKO-projektin alue

TAKO vapauttaa liikenteenohjaajille enemmän aikaa kokonaisuuden hallintaan.  Nykyisin liikenteenohjaajat seuraavat liikennetilannetta usein asemakohtaisten turvalaitenäkymien kautta. TAKOn myötä varsinaiseen liikenteenohjaustyöhön saadaan koko joukko uusia ominaisuuksia ja uusi moderni ilme. Sähköinen junapäiväkirja (LOKI), sähköinen reaaliaikagrafiikka (Reaali++) ja liikenteenohjauksen yhtenäinen karttakäyttöliittymä (YKÄ) TAKOn rinnalla täydentävät liikenteenohjauksen digitaalista työkalupakkia. TAKOssa on lisäksi mukana simulaattoritoiminto koko ohjattavalle alueelle. Simulaattoria hyödynnetään liikenteenohjaajien koulutuksessa sekä erilaisissa testaamisissa.

 ”Ennakoituvuutta ja hallittavuutta tulee lisää, kun on digitaaliset järjestelmät hoitavat liikenteenohjauksen”, toteaa projektipäällikkö Juha Lehtola Liikennevirastosta. ”Ihminen puuttuu liikenteenohjaukseen vain poikkeustapauksissa. Esimerkiksi metroliikenne sekä Kööpenhaminan lähiliikenne hoidetaan jo niin että liikenteenohjaaja puuttuu vain, jos tietokone hälyttää punaista.”

Liikenteenohjausjärjestelmiä kehitetään aiempien versioiden pohjalta

Vuonna 2011 käyttöönotettu ESKO eli Etelä-Suomen liikenteenohjausalueen kauko-ohjausjärjestelmä oli ensimmäinen ylemmän tason kauko-ohjausjärjestelmä, jossa on enemmän rajapintoja, kuin vanhoissa järjestelmissä. TAKOn määrittelytyössä on hyödynnetty ESKOn ominaisuuksia ja lisäksi on huomioitu muu viimevuosien liikenteenhallinnan tietojärjestelmien kehitys.

Itä-Suomen kauko-ohjauksen uusiminen on luultavasti seuraava projekti tällä saralla. Sen suunnittelu on vielä alkutekijöissään ja rahoitus päättämättä. Jos ja kun projekti toteutetaan, sen rakentaminen lähtee käyntiin TAKOsta saaduilla opeilla.

Lisätietoja
projektipäällikkö Juha Lehtola, p. 0295 34 3892 tai juha.lehtola(at)liikennevirasto.fi

 

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.