Takaisin

Liikennevirasto uudistaa organisaatiotaan

Liikennevirasto uudistaa organisaatiotaan

Julkaistu 16.5.2013

Liikenneviraston organisaatio muuttui 1.7.2013. Entisten viiden toimialan sijaan uudessa organisaatiossa on neljä toimialaa: toiminnan ohjaus, hankkeet, väylänpito sekä liikenne ja tieto. Uusi organisaatio tukee entistä tehokkaammin viraston päätehtävää eli Suomen liikennejärjestelmän kokonaisvaltaista kehittämistä ja liikenneväylien ylläpitoa.

Muutoksen tavoitteena on johtamisen, tiedonkulun ja suunnittelun selkiyttäminen. Uudessa organisaatiossa keskitetään toimintoja ja vahvistetaan ohjausta. Myös liikenteen tiedon merkitys korostuu.

"Muutoksen myötä pystymme painottamaan uuden liikennepolitiikan suuntauksia kehityksessämme. Uskon, että muutoksemme tulee näkymään positiivisena myös sidosryhmiemme ja yhteistyökumppaneidemme suuntaan", kommentoi pääjohtaja Antti Vehviläinen.

Toimialat ja nimitykset

Toiminnan ohjaus vastaa suunnittelun, talouden ja tulosohjauksen, oikeuden ja hankinnan sekä henkilöstön ja hallinnon kokonaisuuksista sekä liikkumisen ohjaukseen liittyvistä asioista. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Rami Metsäpelto.

Hankkeet-toimialalle on keskitetty Liikenneviraston kehittämishankkeiden hankehallinta ja projektien toteuttaminen. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Kari Ruohonen.

Väylänpitoon on keskitetty kaikki väylien kunnossapito sekä siihen liittyviä tukitoimia. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Raimo Tapio.

Liikenne ja tieto vastaa koko viraston tietopalveluista, -varannoista ja -hallinnosta sekä liikenteen palveluista. Liikenteen palveluihin kuuluvat mm. joukkoliikenne, jäänmurto ja älyliikenne. Toimialan ylijohtajaksi on nimitetty Tiina Tuurnala.

Tutustu uuteen organisaatiokaavion ja johtoon.

Liikenneviraston puhelinnumerot muuttuvat

Viraston puhelinvaihteen uusi numero on 12.6. 2013 alkaen 0295 34 3000. Matkapuhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Päivitetyt numerot löytyvät 12.6. alkaen Liikenneviraston sivuilta www.liikennevirasto.fi/yhteystiedot


reaktionapit