Takaisin

Liikennevirasto täsmentää ohjeistusta tiellä ja tiealueella työskentelystä

Liikennevirasto täsmentää ohjeistusta tiellä ja tiealueella työskentelystä

Julkaistu 13.5.2015

Liikenneviraston ohjeissa edellytetään, että maantiealueella ammattimaisesti työskentelevällä henkilöllä tulee olla Tieturva 1-koulutus. Tällaisia töitä ovat esim. teiden rakentaminen ja kunnossapito, päällystystyöt sekä tiealueelle sijoitettavien kaapelien ja johtojen asennus.

Sen sijaan talkootyötä yksityishenkilöinä tekevät tienvarsien roskien kerääjät rinnastetaan jalankulkijoihin, eikä heiltä vaadita koulutusta. Tieliikennelaissa on säännökset jalankulkijoista tiellä. Ajoradan ulkopuolella, mutta tiealueella jalankulkijat voivat liikkua ja esimerkiksi poimia roskia, kunhan eivät tarpeettomasti estä tai häiritse liikennettä.

Moottoriteillä ja niiden välittömässä läheisyydessä on jalankulku kielletty.
Liikennevirasto muistuttaa, että turvallisuusnäkökulma on aina etusijalla. Tiellä työtä tekevät joutuvat alttiiksi liikenteen aiheuttamille vaaroille, ja saattavat myös itse aiheuttaa vaaraa liikenteelle.


reaktionapit