Takaisin

Liikennevirasto tarkentaa vaatimusta työturvallisuusosaamisen osoittamisesta

Liikennevirasto tarkentaa vaatimusta työturvallisuusosaamisen osoittamisesta

Julkaistu 4.6.2018

Liikenneviraston toiminnan kulmakivenä on turvallisuus ja rakennustyömailla rakennuttajan velvollisuutena on varmistaa, että työntekijöiden turvallisuudesta on huolehdittu.

Tietyissä Liikenneviraston hankinnoissa edellytetään näyttöä työturvallisuusosaamisesta. Yksi alalla hyväksi todettu tapa on suorittaa Työturvallisuuskorttikoulutus.

Liikennevirasto tarkentaa vaatimustaan seuraavasti: Työturvallisuuskorttikoulutus on yksi tapa osoittaa työturvallisuusosaamista. Myös muulla vastaavalla tavalla todistettu osaaminen työturvallisuusosaamisesta hyväksytään.

Lisätietoa:
Työturvallisuuspäällikkö Risto Lappalainen p. +358 295 34 3966


reaktionapit