Takaisin

Liikennevirasto solmi palvelusopimuksen E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien toteuttamisesta

Liikennevirasto solmi palvelusopimuksen E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien toteuttamisesta

Julkaistu 8.12.2011

Liikennevirasto hankkii elinkaarimallilla toteutettavan E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritien rahoituksen, rakentamisen ja kunnossapidon Tieyhtiö Valtatie 7 Oy:lta, jonka omistavat Meridiam Infrastructure Projects S.á.r.l, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, YIT ja Destia. 

Palvelusopimus allekirjoitettiin 8.12.2011. Sopimuksen kokonaisarvo on noin 623 miljoonaa euroa. Hankkeen rahoittavat Euroopan Investointipankki (EIB), Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) ja Pohjola Pankki Oyj.

Tien kunnossapidon ja rahoituksen sisältävä sopimuskausi ulottuu vuoteen 2026 saakka. Sopimuskauden aikana Liikennevirasto maksaa tien rakentamisesta ja kunnossapidosta aiheutuneet kustannukset palvelumaksuina takaisin tieyhtiölle siitä lähtien, kun tie on avattu liikenteelle. Palvelusopimuksen päättyessä tieyhtiö luovuttaa tien Liikennevirastolle.

Rakentaminen on käynnissä

Rakentajayritykset, YIT ja Destia, ovat jo aloittaneet rakennustyöt, jotta moottoritien arvioitu valmistumisajankohta saavutetaan. Arvion mukaan moottoritie avataan liikenteelle osittain jo vuonna 2013 ja kokonaisuudessaan vuonna 2014. Kaiken kaikkiaan tiejärjestelyt ovat valmiita vuoden 2015 lopussa.

Merkittävä kansainvälinen ja alueellinen yhdistäjä

Koskenkylä–Kotka-moottoritie sijoittuu valtatielle 7, joka on osa Suomen tärkeintä kansainvälistä tieyhteyttä E18 ja Euroopan unionin tärkeäksi asettamaa Pohjolan kolmion liikennejärjestelmää. Se kytkee pohjoismaiden pääkaupungit toisiinsa sekä muuhun Eurooppaan ja Venäjälle. Valtatie 7 on myös osa yleiseurooppalaista TEN-verkkoa (Trans European Networks).

E18 Koskenkylä–Kotka-moottoritietä toteutetaan osaltaan Vihreän Moottoritien hengessä. Vihreä Moottoritie on alueen kuntien, maakuntaliittojen ja merkittävien yritysten kehittämä yhteistyöfoorumi. Foorumin tarkoituksena on hyödyntää toteutettavaa E18-moottoritietä Koskenkylästä itään innovaatioalustana kestävän kehityksen teknologialle.


reaktionapit