null
null Liikennevirasto sitoutuu eurooppalaiseen rautateiden turvallisuuskulttuurijulistukseen

Liikennevirasto sitoutuu eurooppalaiseen rautateiden turvallisuuskulttuurijulistukseen

Julkaistu 27.09.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Liikennevirasto toimii valtion rataverkon haltijana ja vastaa rataverkon suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja liikenteen hallinnasta. Euroopan rautatievirasto on laatinut rautateiden turvallisuuskulttuurijulistuksen, jolla se haluaa nostaa Euroopan rautateiden turvallisuuden ja turvallisuuskulttuurin maailman kärkeen.

Kuva junasta.

Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman on 27.9. allekirjoittanut sitoumuksen eurooppalaisen rautateiden turvallisuuskulttuurijulistuksen noudattamisesta. Sitoumuksella Liikennevirasto vahvistaa, että se näkee turvallisuuden rautateiden keskeiseksi arvoksi ja haluaa edistää turvallisuutta kaikessa toiminnassaan ja johtamisessaan.

Turvallisuuskulttuurijulistukseen voi tutustua täällä: http://files-eu.clickdimensions.com/eraeuropaeu-abgcr/files/safetyculturedeclaration_ec_era.pdf.

”Turvallisuuskulttuurijulistukseen sitoutuminen on Liikennevirastolle itsestään selvä asia. Meillä on merkittävä rooli varmistaa ja kehittää rautateidemme turvallisuutta. Turvallisuuskulttuurijulistuksen periaatteet tulevat näkymään myös johtamis- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmissä ”, toteaa pääjohtaja Wihlman.

Liikennevirasto pyytää myös kumppaneitaan ja palveluntuottajiaan sitoutumaan turvallisuuskulttuurijulistukseen. ”Turvallisuuden varmistaminen on kaikkien rautatiealan toimijoiden yhteinen tehtävä.”