Takaisin

Liikennevirasto parantaa liikenneyhteyksiä Äänekoskella

Liikennevirasto parantaa liikenneyhteyksiä Äänekoskella

Julkaistu 29.4.2015

Äänekosken rata- ja tieyhteyksiä parannetaan tulevan biotuotetehtaan tarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on nostaa radan välityskykyä ja parantaa liikennejärjestelyitä liikennemäärien kasvaessa. Samalla varmistetaan yksityisten väylien sujuva liittyminen valtion väyläverkkoon. Metsä Group tiedotti investoinnistaan 21.4.2015.

Tiejärjestelyillä turvallisuutta ja sujuvuutta

Valtatie 4 parannetaan 11 km matkalta. Tietä kehitetään nelikaistaiseksi keskikaiteelliseksi tieksi. Lisäksi tehdään eritasoliittymät Huutomäen liittymään, Niittuniemeen ja Akanniemeen. Liikenneturvallisuutta parantavia järjestelyjä tehdään Äänekosken taajamassa. Raskaan liikenteen lisääntyminen edellyttää alemman tieverkon parantamista, kuten vahvistamista ja kuivatuksen parantamista.

Tiesuunnitelma valtatielle 4 valmistuu vuoden 2015 aikana ja rakentaminen voidaan käynnistää vuonna 2016. Alemman tieverkon parannustoimenpiteiden osalta ensimmäisiä töitä voidaan käynnistää jo vuonna 2015.

Tampereen ja Äänekosken välisen rataosuuden toimintavarmuutta parannetaan

Rautatiekuljetusten määrä kasvaa merkittävästi biotuotetehtaan käynnistymisen myötä. Kuljetukset suuntautuvat Vuosaaren satamaan. Jyväskylä-Äänekoski välisen rataosuuden sähköistäminen ja rakenteiden parantaminen vähentävät ympäristöhaittoja sekä kuljetuskustannuksia. Tampereen ja Jyväskylän välillä parannetaan radan rakenteita, tunneliosuuksia sekä turvalaitteita. Isoimpia kohteita on Jämsänjoen ratasillan uusiminen.

Ratatyöt keskittyvät vuosiin 2016-17, ja rakennussuunnittelua tehdään vuosi 2015. Työt tehdään pääasiassa häiritsemättä normaalia junaliikennettä, mutta tarvittaessa tavaraliikennöinti voidaan ohjata rajoitetusti kiertoreiteille kuten Haapamäen kautta ja henkilöliikenteessä varaudutaan korvaaviin kuljetuksiin.

Tiivistä yhteistyötä

Hankkeen aikana liikenteen tulee sujua sekä olemassa olevalle tehtaalle että rataosuuksilla. "Teemme tiiviisti yhteistyötä tehtaan kanssa. Liikenne- ja tavaravirrat ovat suuria jo nyt ja liikennejärjestelyiden yhteensovittaminen läpi hankkeen on keskeisessä roolissa", toteaa ylijohtaja Rami Metsäpelto. Myös hankkeen organisoinnissa huomioidaan alueellinen yhteistyö: "Ohjausryhmään on kutsuttu Keski-Suomen ELY-keskuksen, Äänekosken kaupungin ja maakunnan edustajat, jotta vuorovaikutus toimii saumattomasti läpi hankkeen", korostaa Metsäpelto.

Hankkeen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2017 lopussa. Koko hankkeen kustannusarvio on 158 miljoonaa euroa. Hankkeen etenemistä voi seurata jatkossa Liikenneviraston verkkosivuilla. 


reaktionapit