Hyppää sisältöön

Liikennevirasto panostaa tiedon tehokkaaseen hyödyntämiseen

Julkaistu 26.2.2015

Tiedon määrä maailmassa on kasvanut ennennäkemättömän suureksi ja trendi jatkuu edelleen. Esimerkiksi datan määrän arvioidaan moninkertaistuvan tulevan vuosikymmenen aikana. Valtaviksi paisuneet tietomassat edellyttävät organisaatioilta uusia toimintatapoja ja ennakkoluulotonta johtajuutta. Liikennevirasto käyttää monipuolisesti hyödykseen digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, joilla voidaan esimerkiksi lisätä tuottavuutta sekä luoda uusia palveluita ja innovaatioita.

Ylijohtaja Tiina Tuurnalan mukaan tiedon tehokas hyödyntäminen heijastuu koko viraston toimintakulttuuriin. Asiantuntijaorganisaationa Liikennevirastolla on käytettävissään runsaasti aineetonta pääomaa, jota pyritään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti johtamisessa ja päätöksenteossa. Myös yhteistyö sidosryhmien kanssa sekä erilaiset asiakastutkimukset tuottavat tärkeää tietoa päätöksenteon tueksi.

"Elämme isossa murroksessa, jossa tiedon määrä on digitalisaation myötä lisääntynyt räjähdyksenomaisesti. Uudet tietolähteet ja monet teknologiset keinot niiden hyödyntämiseksi luovat potentiaalia kaikille aloille. Vaikka Suomi onkin ollut jo pitkään tietoyhteiskunta, olemme tiedon täysimääräisessä hyödyntämisessä vielä alkutaipaleella niin liikennesektorilla kuin monilla muillakin aloilla", Tuurnala sanoo.

Avoin data lisää yhteiskunnan läpinäkyvyyttä

Muutaman viime vuoden aikana Liikennevirasto on avannut julkisia tietojaan yritysten ja kansalaisten käyttöön. Avoin data tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja samalla lisää yhteiskunnan toiminnan läpinäkyvyyttä.

Merkittävä määrä Liikenneviraston hallinnoimasta digitaalisesta tietoaineistosta on jo julkaistu ja loputkin suunnitelluista aineistoista ovat kaikkien saatavilla vuoden 2016 loppuun mennessä. Tällä hetkellä avoin data sisältää tietoja esimerkiksi kotimaan juna-, lento- ja linja-autoliikenteestä sekä tie- ja katuverkon tarkat sijainnit ominaisuustietoineen. Merikartta-aineistoja avataan vaiheittain. Julkaistavien tietojen saatavuudesta tiedotetaan aktiivisesti.

Dataa laivojen liikennetiedoista ratapihan ruuhka-arvioihin

Oleellisen osan tiedon hyödyntämisestä muodostaa datan analysointi. Esimerkiksi big data -kokeilussa testataan merenkulun reaaliaikaisen liikennetiedon hyödyntämistä liikenteen analysoinnissa ja ennustamisessa. Ennustavan analytiikan keinoin voitiin arvioida varautumista Helsingin päärautatieaseman ratapihan ruuhkautumiseen. Mielenkiintoisen kentän liikennetiedon analytiikalle tarjoaa sosiaalisen median data, jota Liikennevirasto hyödyntää parhaillaan tekstianalytiikkakokeilussaan.

Tutkimustulosten raportointi tuottaa arvokasta materiaalia päätöksentekoon. Raportoinnissa Liikennevirasto käyttää usein visualisointia. Esimerkiksi taulukoiden muuttaminen kuviksi voi ratkaisevasti parantaa tiedon sisäistämistä.

Teksti ja kuva Katri Sipilä

 


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta