Hyppää sisältöön

Liikennevirasto panostaa entistä enemmän tiestön talvihoitoon - tavoitteena turvallisuus ja liikenteen sujuvuus

Julkaistu 05.11.2018

Talvikunnossapidolla on erittäin suuri merkitys liikennejärjestelmän toimivuudelle ja sitä kautta koko maan elinkeinoelämän toimintaedellytyksille. Liikennevirastolla ja ELY-keskuksilla tilaajina sekä teiden kunnossapitoa toteuttavilla yrityksillä talvikunnossapidon käytännön toteuttajina, on näiden turvaamisessa keskeinen rooli.

"Saimme viime talvena paljon palautetta huonoista ajo-olosuhteista ja kunnossapidon riittämättömyydestä. Talvikelit ovat muuttuneet ja esimerkiksi alkuvuoteen sattui useita erittäin haastavia päiviä. Myös tienkäyttäjien odotukset ovat kasvaneet", Liikenneviraston pääjohtaja Kari Wihlman sanoo. "Viime vuosien talvikunnossapitoon ei voi olla täysin tyytyväinen, vaan talvikunnossapitoa on kehitettävä vastaamaan muuttuneita olosuhteita ja asiakastarpeita."

Tiestön talvihoitoon suunnattiin yhteistyössä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa lisärahoitusta jo viime talvena. Pidemmän aikavälin toimenpiteenä Liikennevirasto ja ELY-keskukset ovat uusineet talvihoidon toimintalinjat, jotka parantavat talvikunnossapidon tasoa yleisesti ja erityisesti elinkeinoelämän kuljetusten osalta. Tähän pyritään, vaikka ilmastonmuutos, kasvavat liikennemäärät ja talouden resurssit lisäävät kunnossapidon haasteita.

"Turvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta parannetaan etenkin raskaan liikenteen käyttämillä teillä.”, toteaa pääjohtaja Wihlman. "Jokaiseen talveen sattuu kuitenkin myös sellaisia päiviä, jolloin ajo-olosuhteet ovat haastavat, aura-autot eivät jatkossakaan ole kaikkialla yhtä aikaa. Jokaisella tienkäyttäjillä on omalta osaltaan vastuu liikenteen turvallisuudesta ja ajonopeudet tulee sopeuttaa kelin mukaan."

Liikennevirasto ja ELY-keskukset pitävät erittäin tärkeänä, että talvikunnossapito toteutetaan sopimusten ja laatuvaatimusten mukaisesti. "Olen keskustellut teiden kunnossapitoa toteuttavien yritysten ylimmän johdon kanssa varmistuakseni urakoiden laadukkaasta toteutuksesta", Liikenneviraston pääjohtaja jatkaa. "On erittäin tärkeää, että urakoita hoitavalla henkilöstöllä ja aliurakoitsijoilla on ylimmän johdon tuki, kun he työskentelevät haastavissa olosuhteissa."

Muualla palvelussa: Uudistuksia talvihoidon toimintalinjauksissa

Lisätiedot:

Pääjohtaja Kari Wihlmanin ja toimialajohtaja Jukka Karjalaisen haastattelut:

viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja Anna Jokela, p. 0400 439 955

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta