Takaisin

Liikennevirasto on valinnut ehdokkaat Vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen yhteistyökumppaniksi

Liikennevirasto on valinnut ehdokkaat Vt 12 Tampereen tunneli -allianssihankkeen yhteistyökumppaniksi

Julkaistu 30.1.2012

Allianssimallissa urakan tilaaja Liikennevirasto sekä suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteistyöryhmän, allianssin, joka yhdessä vastaa hankkeen suunnittelusta ja toteuttamisesta. Yhteistyöryhmän muodostamista edeltää vaiheittainen hankintamenettely, johon sisältyy runsaasti keskustelua tilaajan ja tarjoajan välillä sekä tarjoajien kirjanpito- ja laskentajärjestelmien arviointia.

Allianssiurakasta ilmoittautui kilpailemaan viisi ehdokasta:

1. Tarjouskonsortio Peitsi
YIT Rakennus Oy
YIT Kiinteistötekniikka Oy
Pöyry Finland Oy
Sito Oy

2. Destia Oy
Destia Oy
Skanska Infra Oy
Ramboll Finland Oy
Kalliosuunnittelu Oy Rockplan Ltd

3. Allianssiryhmä Mansetti
Graniittirakennus Kallio Oy
Strabag Sverige Ab
VR Track Oy
WSP Finland Oy

4. Lemminkäinen Oy
Lemminkäinen Infra Oy
A-Insinöörit Suunnittelu Oy
Saanio & Riekkola Oy

5. NCC Rakennus Oy
NCC Rakennus Oy
NCC Construction Ab
FCG Finnish Consulting Group Oy
 
Yhteistyökumppanin valinta jatkuu vaiheittain

Ehdokkailta on pyydetty alustavat tarjoukset. Seuraavaksi Liikennevirasto tekee tarjoajien kanssa käytävien keskustelujen perusteella lopullisen tarjouspyynnön. Tämän jälkeen ehdokkaat jättävät tarjoukset, jotka Liikennevirasto arvioi. Tarjousten, tarjoajien kanssa käytävien neuvottelujen sekä yhteistyötilaisuuksien arviointien perusteella Liikennevirasto valitsee huhtikuun lopulla kaksi parasta ehdokasta.

Kahden parhaan ryhmittymän kanssa järjestetään edelleen yhteistyötilaisuuksia, joissa käsitellään allianssihankkeen toteutusteknisiä sekä kaupalliseen malliin liittyviä seikkoja. Tilaisuuksista saatujen kokemusten perusteella näistä kahdesta tarjoajasta valitaan lopulta parempi. Valinta tehdään arviolta kesäkuun puolessa välissä.

Sujuvampaa liikennettä Tampereen Rantaväylälle

Nykyisellään Tampereen Rantaväylä (Paasikiventie–Kekkosentie) on ajoittain ruuhkainen ja häiriöherkkä sekä hajauttaa kaupunkirakennetta. Etenkin liikennevalojen ja suojateiden aiheuttama pysähtymistarve heikentävät liikenteen sujuvuutta. Liikenteen on yhä ennustettu kasvavan, 15–28 % Santalahden ja Naistenlahden välisellä tieosuudella vuoteen 2030 mennessä.

Toteutettava tunneli poistaa liikennevaloliittymät ja suojatieylitykset. Ruuhkautuminen ja liikennevaloliittymistä aiheutuvat liikenteen häiriötilanteet vähenevät. Näin liikenteen välityskyky väylällä paranee. Hyötyjinä ovat kaupungin sisääntuloliikenne, julkinen liikenne sekä pitkämatkainen liikenne idästä ja lännestä. Hankkeen myötä myös onnettomuusherkkyys pienenee ja tien kunnossapito talviolosuhteissa helpottuu.

Kohti yhteisiä tavoitteita

Tampereen tunnelin lisäksi Liikennevirastolla on käynnissä toinen allianssimallilla toteutettava hanke, vuonna 2011 käynnistynyt Lielahti–Kokemäki-radan perusparannus. Euroopan julkisissa urakoissa allianssi on uusi toteutusmalli. Aiemmin sitä on käytetty sadoissa hankkeissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa, joissa siitä on saatu hyviä kokemuksia.

Liikenneviraston tavoitteet allianssimallin käytölle ovat:

  • parantaa rakentamisen tuottavuutta,
  • muuttaa rakentamisen toimintakulttuuria kohti avoimempaa ja luottamukseen perustuvaa toimintatapaa,
  • lopputuotteen valmistaminen nopeammin, laadukkaammin ja edullisemmin,
  • innovatiivisuuden ja osaamisen kehittäminen.

reaktionapit