Takaisin

Liikennevirasto kunnostaa kymmenen perinteistä majakkaa vierailukuntoon

Liikennevirasto kunnostaa kymmenen perinteistä majakkaa vierailukuntoon

Julkaistu 28.5.2014

Liikennevirasto on aloittanut kolmen vuoden projektin, jonka aikana kymmenen vanhaa majakkarakennusta kunnostetaan vierailukuntoon. Kunnostusten jälkeen vierailut näihin ainutlaatuisiin ja historiallisiin rakennuksiin ovat mahdollisia ilman turvallisuusriskejä. Tänä vuonna on tarkoitus kunnostaa mm. Utö, Märket, Isokari ja Tankar.

Vuoden 2014 aikana Pohjanlahdella kunnostetaan vierailukäyttöön Tankarin majakka, jonka korjaussuunnitelmat ovat valmistuneet ja rakennuslupa saatu. Pohjanlahden muut majakat eli Valassaaret ja Sälgrund korjataan vuosina 2015-2016.

Saaristomeren ja Selkämeren vierailukäyttöön kunnostettavat majakat ovat Isokari, Utö, Märket, Sälskär ja Säppi. Niiden puutteet ovat pienempiä, ja ne kaikki pyritään korjaamaan tämän vuoden kuluessa.

Suomenlahdella korjauksia tehdään Russarön ja Porkkalan majakoilla. Russarössä suoritetaan tämän vuoden aikana peruskorjaus, jonka yhteydessä myös vierailukäytön estävät puutteet korjataan. Porkkalan majakan mahdolliset puutteet eivät ole vielä tiedossa, mutta tarkastus sinne on tulossa kesän 2014 aikana.

Majakoiden kuntoa tarkastaessa havaittiin sekä henkilö- että työturvallisuuteen liittyviä puutteita. Työturvallisuuteen liittyvät puutteet ovat jo pääosin korjattu, mutta puutteita on edelleen havaittavissa muun muassa sähkölaitteiden suojauksissa, portaikkojen turvallisuudessa ja poistumisteissä. Suljetut majakat eivät näiden puutteiden vuoksi sovellu nykyisellään yleisiksi kokoontumis- tai nähtävyystiloiksi.

Majakkakorjaukset ajoittuvat avovesikaudelle, jolloin majakoille pääsy onnistuu kohtuudella. Säällä on suuri vaikutus korjausten etenemiseen, minkä vuoksi majakkakorjausten aikataulut ovat pidempiä ja kustannukset hieman suurempia kuin vastaavanlaisten maalla tehtävien töiden.

Liikennevirasto korjaa vuosittain merenkulullisesti merkittäviä majakoita ja muita merenkulkuun liittyviä turvalaitteita. Vuosille 2014-2016 Liikennevirasto on varannut 400 000 euron rahoituksen, jolla saatetaan kuntoon vierailukäyttöön otettavien majakoiden puutteet.

Mitä majakat ovat?

Majakat ovat kiinteällä valolla varustettuja merenkulun turvalaitteita, jotka sijaitsevat rannikolla väylän ulkosuulla tai yksittäisenä merkkinä avomerellä kaukana varsinaisista väylistä. Navigointimenetelmien kehityttyä majakoiden merkitys on vähentynyt, mutta edelleenkin etenkin uloimmat majakat pitävät paikkaansa ensimmäisenä merkkinä avomereltä saavuttaessa. Perinteisten majakoiden lisäksi on myös merenpohjaan perustettuja ns. pohjamajakoita.

Jatkossakin vierailut majakoille tapahtuvat pienryhmissä, ja toimintaa hoitaa paikallinen palveluntuottaja erillisten sopimusten ja turvallisuusohjeiden mukaisesti.

 

 


reaktionapit