Takaisin

Liikennevirasto kumoaa jäänmurtajaa koskevan hankintapäätöksen

Liikennevirasto kumoaa jäänmurtajaa koskevan hankintapäätöksen

Julkaistu 29.11.2013

Liikennevirasto on hankintapäätöksen tekemisen jälkeen saanut tietoonsa, että hankinnan toteuttajaksi valitun Arctech Helsinki Shipyard Oy:n tarjouksessaan esittämä tieto on ollut virheellinen. Mikäli Liikennevirastolla olisi ollut hankintapäätöksen tekohetkellä oikea tieto, Liikennevirasto ei olisi tehnyt hankintapäätöstä sen sisältöisenä kuin se 26.11.2013 tehtiin.

Tarjouksen liitteenä oli tarjoajan pankin takuusitoumus. Liikennevirasto on saanut tietää hankintapäätöksen tekemisen jälkeen, että tarjouksen liitteenä ollut takuusitoumus ei ollutkaan vielä sitova.

Hankintapäätöksen tekemisen yhteydessä tehty STX Finland Oy:tä koskeva hylkäyspäätös on kumottu tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun varmistamiseksi.

Liikennevirasto tulee jatkamaan jäänmurtajan hankintamenettelyä mahdollisimman pian. Jäänmurtajan rakentaminen on Suomen ulkomaankaupan kuljetusten varmistamiseksi kriittistä. Tämän hankkeen osalta myös EU:n myöntämän tuen täysimääräinen hyödyntäminen on kiinni hankkeen kokonaisaikataulussa pysymisestä.


reaktionapit