Hyppää sisältöön

Liikennevirasto kehittää tieverkon ennakoivaa kunnonhallintaa yritysten kanssa

Julkaistu 10.11.2016

Liikennevirasto aloittaa yhdessä yritysten kanssa useita pilottikokeiluja. Piloteissa kokeillaan digitaalisia tiedonkeruun teknologioita, joita voitaisiin hyödyntää tieverkon ennakoivassa kunnonhallinnassa.

Pilotit toteutetaan yhteistyökokeiluina, joissa sekä yritys että Liikennevirasto osallistuvat käytännön kokeiluun. Varsinaista tuotekehitystä ei ole tarkoitus tehdä, mutta lupaavimmille kokeiluille pyritään luomaan jatkokehitysedellytyksiä.

”Aloimme saada keväällä korjausvelkaohjelman julkistamisen jälkeen yrityksiltä ehdotuksia erilaisiin digitaalista teknologiaa hyödyntäviin kokeiluihin. Sen innoittamana päätettiin käynnistää avoin haku, jotta ideoita voidaan kerätä monipuolisesti useilta yrityksiltä.”, sanoo kunnossapidon ohjaus ja kehittäminen -yksikön päällikkö Tuomas Toivonen.

Valittuihin pilotteihin sisältyy kattavasti erilaisia kokeiluja. Maanteiden kunnossapidon piloteissa kokeillaan esimerkiksi konenäön hyödyntämistä kaistamerkintöjen näkyvyyden arviointiin, routavaurioiden tunnistamista satelliittikuvista, tieliikenteen ruuhkien ja poikkeustilanteiden ennustamisen mallia, pääkaupunkiseudun liukkaustilannekuvan muodostamista taksien avulla sekä reaaliaikaista metsäautojen reitti- ja massatietojen keräämistä.

Maanteiden kunnossapidon osalta ehdotuksia saatiin 125, joista valittiin toteutettaviksi 22. ”Halusimme kokeilla digitaalista tekniikkaa etenkin tiedon tuottamisen puolella. Valitsimme ehdotuksista ne kokeilut, jotka parhaiten täyttävät digihankkeessamme asetetut tavoitteet”, Toivonen sanoo. ”Toivomme, että yhteistyökokeilujen kautta löydämme uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita tiedonkeruun menetelmiä.”

Liikenneviraston digitalisaatiohanke on tänä vuonna käynnistetty kolmivuotinen hanke, joka raivaa tietä esimerkiksi liikenteen uusille palveluille ja automaattiajamiselle. Yksi digitalisaatiohankkeen osahankkeista keskittyy tieverkon ennakoivaan kunnonhallintaan ja ylläpitojärjestelmän kehittämiseen.

Tällä hetkellä valituista piloteista on meneillään aloituskeskustelut. Osa kokeiluista käynnistyy jo tänä talvena, ja pääosa kokeiluista on tarkoitus saada päätökseen loppuraportteineen vuoden 2017 loppuun mennessä.

Vastaavanlainen avoin haku pilotteihin toteutettiin myös automatisoitu liikenne- ja liikkumistietojen kerääminen ja jakelu -hankkeen sekä rataverkon kunnossapidon ja ylläpitojärjestelmän kehittäminen -hankkeen osalta.

Lisätietoja

Yksikön päällikkö Tuomas Toivonen, p. 029 534 3618 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi

Tieverkon ennakoiva kunnonhallinta ja tiestötietojen ylläpitojärjestelmien kehittäminen -hanke


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta