Takaisin

Liikennevirasto kehittää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää

Liikennevirasto kehittää joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmää

Julkaistu 12.9.2012

Seuraavassa vaiheessa Liikennevirasto selvittää yhdessä toimivaltaisten viranomaisten kanssa yhteisen lippu- ja maksujärjestelmän toiminnalliset ja tekniset määritykset sekä järjestelmän organisointiin, elinkaaren hallintaan, käyttö- ja omistusoikeuksiin ja osapuolten tehtäviin ja vastuisiin liittyvät kysymykset. Työssä käydään vuoropuhelua joukkoliikenteen toimijoiden ja järjestelmätoimittajien kanssa.

Työn tärkeimpänä tavoitteena on mahdollistaa kevään 2013 aikana yhteisten määritysten mukaisen joukkoliikenteen maksujärjestelmän kilpailutus. Maksujärjestelmän on määrä olla käytössä seudullisten liikenteiden siir-tymäajan sopimusten päättyessä kesäkuussa 2014. 

Liikenneministeri Merja Kyllönen on tyytyväinen, että joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän kehittäminen on viimein käynnistymässä.

 - Vuoteen 2014 mennessä on mahdollista saada aikaan joukkoliikenteelle toimiva ja yhtenäinen lippu- ja maksujärjestelmä, ministeri Kyllönen toteaa.

Selvitys joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmistä tehtiin yhdessä Oulun, Kuopion, Jyväskylän, Lahden, Porin, Lappeenrannan, Vaasan, Joensuun, Hämeenlinnan, Tampereen ja Turun kaupunkien kanssa.

Jatkoselvityksiin osallistuvat lisäksi Hyvinkään, Imatran, Kajaanin, Kokkolan, Kotkan, Kouvolan, Mikkelin, Riihimäen, Rovaniemen, Salon, Savonlinnan ja Seinäjoen kaupungit sekä Pohjois-Savon, Kaakkois-Suomen, Pohjois-Pohjanmaan ja Uudenmaan ELY-keskukset. HSL osallistuu selvitykseen asiantuntijana.
 
Nykymuotoinen linja-autoliikenne on järjestettävä uudelleen kun joukkoliikennelain mukaiset siirtymäajan liikennöintisopimukset päättyvät 30.6.2014–2.12.2019 välisenä aikana. Suuri osa siirtymäajan liikennöintisopimuksista päättyy 30.6.2014.


reaktionapit