Takaisin

Liikennevirasto kartoittaa majakoiden turvallisuuden

Liikennevirasto kartoittaa majakoiden turvallisuuden

Julkaistu 29.5.2013

Kiinnostus majakkavierailuja kohtaan on kasvanut. Liikennevirasto haluaa taata niin vierailijoiden kuin työntekijöidenkin turvallisuuden majakoilla. Tämän vuoksi Liikennevirasto on käynnistänyt hallinnassaan olevien majakoiden turvallisuuskartoitukset.

Majakoille tehdään tarvittavat viranomaistarkastukset, jotta matkailukohteelta vaadittavat turvallisuusvaatimukset ja puutteet voidaan todeta. Samalla selvitetään myös mahdolliset työturvallisuuspuutteet.

Viranomaistarkastusten jälkeen Liikennevirasto päättää, mille majakoille tehdään vierailukäytön vaatimat korjaus- ja suojaustoimenpiteet. Korjausten jälkeen ne on mahdollista ottaa vierailukäyttöön. Päätöksiä valmisteltaessa ollaan yhteydessä ollaan myös kuntiin ja muihin tarvittaviin tahoihin. Työturvallisuuteen vaikuttavat puutteet Liikennevirasto joka tapauksessa korjaa.

Ennen viranomaistarkastuksia ja mahdollisia korjauksia majakoille ei pääsääntöisesti päästetä vierailijoita. Kielto ei tässä vaiheessa koske majakoita, joiden käytöstä vastaa nimetty henkilö tai joista Liikennevirastolla on voimassa oleva vuokrasopimus.

Muutamissa muissakin maissa majakoiden vierailukäytäntöjä on kartoitettu: Esimerkiksi Tanskassa vierailijoita ei päästetä majakoihin lainkaan. Ruotsissa vierailijat pääsevät vain majakoihin, jotka ovat turvallisia vierailijoille.

Turvallisuuskartoitukset aloitettiin Tankarin majakasta

Kokkolan edustalla sijaisevan Tankarin majakan turvallisuus kartoitettiin ensimmäisenä. Kartoitus tehtiin 21.5.2013 yhdessä Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen sekä Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitoksen edustajien kanssa.

Tarkastuksessa havaittiin sekä henkilö- että työturvallisuuteen vaikuttavia puutteita. Muun muassa sähkölaitteiden suojauksista, portaikkojen turvallisuudesta ja poistumisteistä löytyi puutteita.

Majakka ei sovellu nykyisellään yleiseksi kokoontumis- ja nähtävyystilaksi. Sen vuoksi Liikennevirasto ei toistaiseksi avaa majakkaa matkailukäyttöön. Ensimmäiseksi korjataan työturvallisuuteen vaikuttavat puutteet ja selvitetään vierailukäytön vaatimien puutteiden laajuus ja kustannukset.


reaktionapit