null
null Liikennevirasto kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Liikennevirasto kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Julkaistu 03.07.2018
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Heinäkuun alusta voimaan tulleen liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttuu. Liikennevirastolla ei enää jatkossa ole edellytyksiä ylläpitää koontikantaa eikä valtakunnallista reittiopasta – annamme tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Liikennepalvelulain myötä liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palvelun kehittäjien käyttöön. Toisin sanoen Liikennevirastolla ei ole enää lakisääteistä tehtävää varsinaisen koontikannan ylläpitämiseen, eikä siten edellytyksiä myöskään valtakunnallisen reittioppaan tarjoamiseen.

Jatkossa Liikenneviraston tehtävänä on ylläpitää NAP-palvelua, seurata henkilöliikenteen kysyntä- ja tarjontatietoja tilastointia ja raportointia varten sekä yhteensovittaa liikkumispalveluiden kehittämistä.

Tiedot liikkumispalveluiden tarjoajien rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta (www.finap.fi). NAP ei ole koontikanta, vaan rajapintakatalogi. Voit lukea lisää NAP-palvelusta täältä.

Matka.fi:n vuorotarjonta niukkenee, täydelliset tiedot palveluntarjoajilta

Matka.fi-palvelun vuorotarjonnassa tapahtui ensimmäiset muutokset jo 1.7. alkaen, kun linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta jäi pois palvelusta. Muutoksen taustalla on edellä kuvattu tilanne ja reittiliikennelupamenettelystä luopuminen lakiuudistuksen yhteydessä. Heinäkuun alusta alkaen asiakkaita pyydetään tarkistamaan linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista. Nykyisen Matka.fi-reittioppaan kattavuudesta löytyy lisätietoa täältä.

Liikenneviraston ylläpitämä reittiopas Matka.fi jatkaa ainakin 31.12.2018 saakka, ja tarjoaa reittiopaspalvelut erityisesti maaseudulla viranomaisten hankkiman liikenteen osalta. Lisäksi Liikennevirasto toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin 2020 loppuun saakka. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja Ely-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne tallentuu edelleen koontikantaan ja välittyy Digitransitiin sekä Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Näin matkustajien tietopohja säilyy muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjillä on mahdollisuus tehdä reittiopaspalveluja loppukäyttäjille myös kaupunkiseutujen ulkopuolella.

Liikkumispalvelujen tarjoajat voivat halutessaan yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa on jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esimerkiksi reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Liikennevirasto viestii Matka.fi ja Digitransit-palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvarmistus) että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollista jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.

Lisätietoa:

Juuso Kummala, yksikön päällikkö
p. 029 534 3548
[email protected]