Takaisin

Liikennevirasto ja Skanska solmivat sopimuksen Sepänkylän ohikulkutien suunnittelusta ja rakentamisesta

Liikennevirasto ja Skanska solmivat sopimuksen Sepänkylän ohikulkutien suunnittelusta ja rakentamisesta

Julkaistu 29.8.2011

Liikennevirasto tilaa Vaasan Kotirannan ja Mustasaaren Stormossenin välillä sijaitsevan Sepänkylän ohikulkutien suunnittelu- ja rakentamistyöt Skanskalta. Urakkasumma on 40,6 miljoonaa euroa.

Noin yhdeksän kilometriä pitkä tieosuus rakennetaan nelikaistaiseksi. Rakentamistyöt sisältävät muun muassa 13 liittymää, joista neljä on eritasoliittymiä, 10 siltaa ja melusuojauksia. Hankkeeseen sisältyy maamassojen käsittelyjä pohjavesialueilla ja herkissä luontoympäristöissä.

Urakka toteutetaan suunnittele ja toteuta -mallilla, joka tarkoittaa, että valittu urakoitsija kehittää tilaajan laatimaa rakennussuunnitelmaa. Hankkeen tie- ja rakennussuunnitelmat on laatinut Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Työt alkavat syyskuun alussa, ja tie valmistuu marraskuussa 2014. Kokonaisuudessaan hankkeelle on myönnetty rahoitusta 55 miljoonaa euroa, joka sisältää pääurakan lisäksi muita hankintoja ja riskivarauksia.

Entistä sujuvampaa ja turvallisempaa liikennettä

Sepänkylän ohikulkutie sijaitsee valtatiellä 8, joka on Vaasan kaupunkiseudun merkittävimpiä tieyhteyksiä. Valtatie 8 palvelee sekä pitkämatkaista ohikulkuliikennettä että kaupunkiseudun maankäyttöä ja elinkeinoelämää. Valtatie sijaitsee keskeisesti Sepänkylän taajamassa aiheuttaen nykyisellään ongelmia liikenneturvallisuudelle sekä maisema- ja taajamakuvalle.

Nelikaistaisena ja eritasoliittymien ansiosta uusi ohitustie parantaa liikenneturvallisuutta ja lisää liikenteen sujuvuutta. Lisäksi raskasta liikennettä siirtyy pois nykyiseltä ns. Kokkolantieltä, joka kulkee Sepänkylän taajaman läpi.


reaktionapit