Takaisin

Liikennevirasto ja Posti keräävät tietoa kelirikosta Pirkanmaalla

Liikennevirasto ja Posti keräävät tietoa kelirikosta Pirkanmaalla

Julkaistu 01.04.2016

Liikennevirasto tutkii automaattisia jatkuvatoimisia menetelmiä soratien pintakelirikon tunnistamiseen kevään aikana Pirkanmaan alueella. Kokeilu on jatkoa viime kevään sorateiden kantavuuden reaaliaikaisen informoinnin kokeilulle, jossa tietoa kerättiin Posti Oy:n jakeluautoihin asennetuilla antureilla ja kantavuustiedot esitettiin kartalla. Viime kevään projektia laajennettiin nyt kattamaan myös pintakelirikon tunnistaminen ja seuranta.

"BiFi-kokeilu eli sorateiden kantavuuden reaaliaikainen informointi onnistui viime keväänä hyvin, mutta helpon kelirikkokevään vuoksi ei pystytty kunnolla varmistamaan menetelmästä saatavia hyötyjä painorajoitusten asettamisen ja metsäkuljetusten tehostamisen näkökulmasta. Tämän vuoksi kokeilua päätettiin jatkaa tänä keväänä", kertoo Tuomas Toivonen Liikennevirastosta. Maanteistä vastaavana viranomaisena Liikennevirasto panostaa aktiivisesti menetelmiin, jolla saadaan reaaliaikaista kuvaa tiestön kunnosta.

Posti kehittää aktiivisesti digitaalisia palveluita parantaakseen asiakaskokemusta ja helpottaakseen kuluttajien ja yritysten arkea. Kokeilussa mukana oleminen on luonnollista, sillä yksittäisenä toimijana Postilla on eniten autoja koko Suomessa ja niillä ajetaan vuosittain noin 200 miljoonaa kilometriä.

"On mahtavaa olla mukana Liikenneviraston kanssa kehittämissä Suomen älyliikennemarkkinoita. Digitalisaatio antaa työkaluja hyödyntää Postin liikenteen palvelualustaa, jonka potentiaalia on lähdetty selvittämään ketterästi kokeillen", kertoo Miika Murremäki Postilta. Tässä kokeilussa Postin jakeluautot kulkevat säännöllisesti tutkimusalueella Oriveden, Ruoveden ja Mänttä-Vilppulan ympäristössä Pirkanmaalla tuottaen jatkuvasti mittaustuloksia.

Kelirikkotilanne katsottavissa verkkopalvelussa

Postin jakeluautoista löytyvät r-anturit mittaavat tienpohjan kuntoa ja kantavuutta ajetulla reitillä. Mittaustulokset ovat kaikkien saatavilla avoimessa palvelussa, osoitteessa: http://bifi.se/MapGeo.aspx (TIlanne 24.4.2019: palvelu ei ole enää saatavilla)

Karttapalvelusta on nähtävillä sorateiden kelirikkotilanne värien avulla. Palvelussa tien vihreä väri tarkoittaa, ettei kelirikkoa tai kantavuuspuutteita ole. Keltainen väri tarkoittaa lievää kantavuuspuutetta. Punainen väri taas tarkoittaa, että tien kantavuus on heikentynyt etenkin raskaan liikenteen näkökulmasta. Karttapalvelussa on myös mahdollista tarkastella ennustetta tulevien päivien kantavuustilanteesta.

Ajantasaiset painorajoitukset metsäkuljetusautoille

Projektin toisena pääteemana on tutkia ns. ajantasaisten painorajoitusten käyttöä kelirikkoaikaan. Tavoitteena on hallita tien kuntotilaa reaaliaikaisesti mahdollisen painorajoitustarpeen näkökulmasta. Näin painorajoitusten asettaminen hallitaan paremmin sekä ajallisesti että paikallisesti. Hyötynä on elinkeinoelämän kuljetuskustannusten säästö ja tien kunnon paraneminen. Tienpohjan kunto- ja kantavuustiedot viedään LogForce -järjestelmän avulla viiteen pilottialueella liikennöivään metsäkuljetusautoon, jolloin kuljettaja näkee ajantasaisen kantavuustilanteen ja painorajoitetut soratiet kartalla. Pilottiin osallistuvien metsäkuljetusautojen liikennöinti painorajoitetuilla tieosuuksilla sallitaan mikäli mittaustiedot näyttävät tieosuuden kantavaksi.

Pintakelirikon tunnistamisessa hyödynnetään Vionice Oy:n, Demon Turvallisuus Oy:n sekä AC Sähköautot Oy:n toimittamia mittauslaitteita – kaikki laitteet on asennettu Postin jakeluautoihin. Mittausmenetelmät käsittävät muun muassa kiihtyvyyksien mittaamista sekä oppivaa konenäköä. BiFI-anturit toimittaa ruotsalainen Semco Oy. Ramboll CM Oy tuottaa projektiin analyysit ja raportoi kokeilun tuloksista Liikennevirastolle.

Lisätietoja

Tuomas Toivonen, Liikennevirasto, etunimi.sukunimi@liikennevirasto.fi

Miika Murremäki, Posti Oy, etunimi.sukunimi@posti.com

Raija Kreutzer, ELY -keskus, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Niklas Nevalainen, Ramboll CM Oy, etunimi.sukunimi@ramboll.fi, 040 176 0138

Lue lisää Liikenneviraston digitalisaatiohankkeesta.

(Tiedotetta päivitetty 24.4.2019, lisätty huomio, että palvelua ei ole enää saatavilla.)


reaktionapit